Sunday, July 22, 2012

Celebrity Hairstyles

Celebrity Hairstyles


Xem Phim Vô Ảnh Kim Đao [30/30 Tập] Trọn Bộ Online

Posted: 22 Jul 2012 05:57 AM PDT

Phim Vô Ảnh Kim Đao [30/30 Tập]
Xem Phim Vô Ảnh Kim Đao - The Revelation Of The Last Hero Full [30/30 Tập] Trọn bộ Online | phim vo anh kim dao tron bo trực tuyến

- Tên phim: Vô Ảnh Kim Đao - The Revelation of the Last Hero 30/30 tập
- Đạo diễn: Lưu Sĩ Dụ
- Diễn viên: Quách Phú Thành, Lương Tiểu Băng, Viên Khiết Doanh...
- Sản xuất: Đang cập nhật
- Thể loại: Võ Thuật
- Quốc gia: Trung Quốc
- Thời lượng: 30 tập
- Năm sản xuất: 1992
Giới thiệu: Thuở ấy, giang hồ nổi tiếng về uy lực của thanh Phong chi đao. Ai sở hữu được nó sẽ hùng bá thiên hạ. Chính vì thế, cuộc truy tìm thanh đao này đã khiến giang hồ nổi lên bao sóng gió... Mời các bạn Xem Phim Vô Ảnh Kim Đao - The Revelation Of The Last Hero Full [30/30 Tập] Trọn bộ Online, xem phim vô ảnh kim đao, phim hot vô ảnh kim đao, vô ảnh kim đao tập 1, xem phim vo anh kim dao, Xem Phim Vô Ảnh Kim Đao Tập 1, tập 3, tập 4, tập 5, tập 6, tập 7, tập 8, tập 9, tập 10, 11, 12, 13, tập 14, tập 15, tập 16 tập 17 tập 18 tập 19, tập 20, 21, 22, 23, tập 24 25,26,27,28, Tập 29, 30 - Tập cuối tại The Voice Việt Nam by The Voice Việt Nam 2012.

[id]1a;http://www.youtube.com/watch?v=3UCxGNt0eB4|1b;http://www.youtube.com/watch?v=Gl_wtDydZgw|1c;http://www.youtube.com/watch?v=5Ym8p7eG61c|2a;http://www.youtube.com/watch?v=-vjzdPr7ciQ|2b;http://www.youtube.com/watch?v=yFZvlDsslsY|2c;http://www.youtube.com/watch?v=RCG4X_qDcdg|3a;http://www.youtube.com/watch?v=D133my4JRuQ|3b;http://www.youtube.com/watch?v=7XLAp_USRuo|3c;http://www.youtube.com/watch?v=rS_GLaNZP7A|4a;http://www.youtube.com/watch?v=ONHu2knkUXc|4b;http://www.youtube.com/watch?v=5C2w8CtODMw|4c;http://www.youtube.com/watch?v=5qoVTnrGKDQ|5a;http://www.youtube.com/watch?v=_dM2B8O-KAE|5b;http://www.youtube.com/watch?v=V7E1UlOcsmI|5c;http://www.youtube.com/watch?v=OOVenCA_sG0|6a;http://www.youtube.com/watch?v=9k7j8sb4d-I|6b;http://www.youtube.com/watch?v=1og_Iccj7Ns|6c;http://www.youtube.com/watch?v=wBZiHQ3vsDM|7a;http://www.youtube.com/watch?v=cGvDf5edehc|7b;http://www.youtube.com/watch?v=HvaM7F1Ppt8|7c;http://www.youtube.com/watch?v=NKAS-3LEA5Q|8a;http://www.youtube.com/watch?v=rGQr634Iktg|8b;http://www.youtube.com/watch?v=P818q2bLXrM|8c;http://www.youtube.com/watch?v=GnZzVAqJpOU|9a;http://www.youtube.com/watch?v=vLDU48itbfQ|9b;http://www.youtube.com/watch?v=5aNTGy9JJuU|9c;http://www.youtube.com/watch?v=hnMEvWcdbeE|10a;http://www.youtube.com/watch?v=yAysW_hhT7A|10b;http://www.youtube.com/watch?v=nx5RHIQ2f5Q|10c;http://www.youtube.com/watch?v=RJ5KOVEdEVI|11a;http://www.youtube.com/watch?v=UfBHhvItAzM|11b;http://www.youtube.com/watch?v=3DMOYhEyPY0|11c;http://www.youtube.com/watch?v=7_SyjZiWyo8|12a;http://www.youtube.com/watch?v=KGmhDOUVD2U|12b;http://www.youtube.com/watch?v=0InSTOdMxMM|12c;http://www.youtube.com/watch?v=ayiMcwSyf9Q|13a;http://www.youtube.com/watch?v=Tptdywp0I44|13b;http://www.youtube.com/watch?v=y4xwAH6uyOg|13c;http://www.youtube.com/watch?v=mOO4OB5s75U|14a;http://www.youtube.com/watch?v=QPAXAJWt37A|14b;http://www.youtube.com/watch?v=CSMRmt1WuyA|14c;http://www.youtube.com/watch?v=qBtQHw_FDEQ|15a;http://www.youtube.com/watch?v=mcpQk5FyzUM|15b;http://www.youtube.com/watch?v=CDTAr-ay-jQ|15c;http://www.youtube.com/watch?v=JjVPlwiejWc|16a;http://www.youtube.com/watch?v=g6p3UKmT8To|16b;http://www.youtube.com/watch?v=61aAw2sfwD8|16c;http://www.youtube.com/watch?v=XQi8B_ciyz0|17a;http://www.youtube.com/watch?v=_dW1_tWTeuw|17b;http://www.youtube.com/watch?v=LIRrWVkUu3s|17c;http://www.youtube.com/watch?v=qo7BLV8abSQ|18a;http://www.youtube.com/watch?v=sE4v22L--qI|18b;http://www.youtube.com/watch?v=564yFSV39r0|18c;http://www.youtube.com/watch?v=T2bwzBxNv88|19a;http://www.youtube.com/watch?v=iMk9_3zNjrs|19b;http://www.youtube.com/watch?v=cP9pro4-Fm8|19c;http://www.youtube.com/watch?v=cNY3d5H4plQ|20a;http://www.youtube.com/watch?v=dJsivigPVRs|20b;http://www.youtube.com/watch?v=pqWO3wBwEG8|20c;http://www.youtube.com/watch?v=YoQZRKtauf0|21a;http://www.youtube.com/watch?v=WG6ky6GCWq8|21b;http://www.youtube.com/watch?v=5Vc8HdeH03s|21c;http://www.youtube.com/watch?v=jBE0PP4XNtI|22a;http://www.youtube.com/watch?v=qgFNtPOxMzg|22b;http://www.youtube.com/watch?v=ScR4egAXP-E|22c;http://www.youtube.com/watch?v=f1CRBncRGBY|23a;http://www.youtube.com/watch?v=jg79trPSc8Y|23b;http://www.youtube.com/watch?v=8KlGJWw8f4w|23c;http://www.youtube.com/watch?v=qRtDy0LJyWE|24a;http://www.youtube.com/watch?v=twg_OCo2Ywc|24b;http://www.youtube.com/watch?v=eRr5IS8nYmU|24c;http://www.youtube.com/watch?v=TzTuiguB7l4|25a;http://www.youtube.com/watch?v=PFaicglDg6k|25b;http://www.youtube.com/watch?v=WhhZD3UkuFw|25c;http://www.youtube.com/watch?v=p2QJXgqHB3A|26a;http://www.youtube.com/watch?v=nyi-f_6fSg0|26b;http://www.youtube.com/watch?v=icRYine3tDI|26c;http://www.youtube.com/watch?v=AH8oUcZPBM4|27a;http://www.youtube.com/watch?v=7it2djyw9UM|27b;http://www.youtube.com/watch?v=OTqj0iMB01g|27c;http://www.youtube.com/watch?v=R0JzBVxHTJA|28a;http://www.youtube.com/watch?v=4U5a6yGJKKY|28b;http://www.youtube.com/watch?v=eQ4v4-vbI1o|28c;http://www.youtube.com/watch?v=UbqboLNZe4A|29a;http://www.youtube.com/watch?v=E6S1rJeAEF0|29b;http://www.youtube.com/watch?v=U-h7rh4ssD0|29c;http://www.youtube.com/watch?v=zdfg73AIjk4|30a;http://www.youtube.com/watch?v=EI9JQ1ky0e0|30b;http://www.youtube.com/watch?v=JmQvawgYwCg|end;http://www.youtube.com/watch?v=mvNNMovEVfE|1a;http://www.dailymotion.com/swf/xitdqf|1b;http://www.dailymotion.com/swf/xitdqb|1c;http://www.dailymotion.com/swf/xitdqg|2a;http://www.dailymotion.com/swf/xitdqc|2b;http://www.dailymotion.com/swf/xitdqe|2c;http://www.dailymotion.com/swf/xitdqd|3a;http://www.dailymotion.com/swf/xitdr9|3b;http://www.dailymotion.com/swf/xitdr5|3c;http://www.dailymotion.com/swf/xitdqx|4a;http://www.dailymotion.com/swf/xitdr4|4b;http://www.dailymotion.com/swf/xitdr3|4c;http://www.dailymotion.com/swf/xitdqs|5a;http://www.dailymotion.com/swf/xitdrw|5b;http://www.dailymotion.com/swf/xitdry|5c;http://www.dailymotion.com/swf/xitdr7|6a;http://www.dailymotion.com/swf/xitdrv|6b;http://www.dailymotion.com/swf/xitdru|6c;http://www.dailymotion.com/swf/xitdrb|7a;http://www.dailymotion.com/swf/xitdsg|7b;http://www.dailymotion.com/swf/xitdsk|7c;http://www.dailymotion.com/swf/xitdrt|8a;http://www.dailymotion.com/swf/xitds9|8b;http://www.dailymotion.com/swf/xitdsb|8c;http://www.dailymotion.com/swf/xitdrx|9a;http://www.dailymotion.com/swf/xitdt6|9b;http://www.dailymotion.com/swf/xitdt9|9c;http://www.dailymotion.com/swf/xitdsi|10a;http://www.dailymotion.com/swf/xitdso|10b;http://www.dailymotion.com/swf/xitdsp|10c;http://www.dailymotion.com/swf/xitdsc|11a;http://www.dailymotion.com/swf/xitduz|11b;http://www.dailymotion.com/swf/xitdva|11c;http://www.dailymotion.com/swf/xitdta|12a;http://www.dailymotion.com/swf/xitdt7|12b;http://www.dailymotion.com/swf/xitdt8|12c;http://www.dailymotion.com/swf/xitdsr|13a;http://www.dailymotion.com/swf/xitdvt|13b;http://www.dailymotion.com/swf/xitdw6|13c;http://www.dailymotion.com/swf/xitdvc|14a;http://www.dailymotion.com/swf/xitdur|14b;http://www.dailymotion.com/swf/xitdv0|14c;http://www.dailymotion.com/swf/xitdte|15a;http://www.dailymotion.com/swf/xitdwc|15b;http://www.dailymotion.com/swf/xitdx9|15c;http://www.dailymotion.com/swf/xitdwn|16a;http://www.dailymotion.com/swf/xitdvy|16b;http://www.dailymotion.com/swf/xitdw3|16c;http://www.dailymotion.com/swf/xitdvd|17a;http://www.dailymotion.com/swf/xitdxb|17b;http://www.dailymotion.com/swf/xitdy0|17c;http://www.dailymotion.com/swf/xitdxi|18a;http://www.dailymotion.com/swf/xitdwq|18b;http://www.dailymotion.com/swf/xitdx8|18c;http://www.dailymotion.com/swf/xitdwt|19a;http://www.dailymotion.com/swf/xitdxu|19b;http://www.dailymotion.com/swf/xitdyy|19c;http://www.dailymotion.com/swf/xitdxz|20a;http://www.dailymotion.com/swf/xitdxg|20b;http://www.dailymotion.com/swf/xitdy5|20c;http://www.dailymotion.com/swf/xitdxq|21a;http://www.dailymotion.com/swf/xitdyb|21b;http://www.dailymotion.com/swf/xitdzh|21c;http://www.dailymotion.com/swf/xitdyu|22a;http://www.dailymotion.com/swf/xitdya|22b;http://www.dailymotion.com/swf/xitdyt|22c;http://www.dailymotion.com/swf/xitdys|23a;http://www.dailymotion.com/swf/xitdyv|23b;http://www.dailymotion.com/swf/xite05|23c;http://www.dailymotion.com/swf/xitdza|24a;http://www.dailymotion.com/swf/xitdyx|24b;http://www.dailymotion.com/swf/xitdzi|24c;http://www.dailymotion.com/swf/xitdz7|25a;http://www.dailymotion.com/swf/xitdzk|25b;http://www.dailymotion.com/swf/xite0t|25c;http://www.dailymotion.com/swf/xitdzp|26a;http://www.dailymotion.com/swf/xitdz9|26b;http://www.dailymotion.com/swf/xite08|26c;http://www.dailymotion.com/swf/xitdzv|27a;http://www.dailymotion.com/swf/xite07|27b;http://www.dailymotion.com/swf/xite1c|27c;http://www.dailymotion.com/swf/xite0o|28a;http://www.dailymotion.com/swf/xitdzq|28b;http://www.dailymotion.com/swf/xite0w|28c;http://www.dailymotion.com/swf/xite0n|29a;http://www.dailymotion.com/swf/xite0p|29b;http://www.dailymotion.com/swf/xite2e|29c;http://www.dailymotion.com/swf/xite14|30a;http://www.dailymotion.com/swf/xite0e|30b;http://www.dailymotion.com/swf/xite1e|end;http://www.dailymotion.com/swf/xite11[/id]

Xem Phim Điệp Viên Du Hài Ký - Phim Hài Tết 2012 Online

Posted: 22 Jul 2012 05:55 AM PDT

Xem Phim Hài Điệp Viên Du Hài Ký - Phim Hài Tết 2012 Online | diep vien du hai ky trọn bộ trực tuyến

- Tên phim: Điệp Viên Du Hài Ký 001 - 2011
- Đạo diễn: Đang cập nhật
- Diễn viên: Chí Trung
- Nhà sản xuất: HeartLink, M3
- Thể loại: Hài Hước,
- Quốc gia: Việt Nam
- Thời lượng: Đang cập nhật
- Năm phát hành: 12/2011
Giới thiệu: Phiên bản đầu tiên cho chuỗi phim Hài Tết "Điệp Viên Du Hài Ký" của Chương trình Vua Hài Đất Việt do Công ty HeartLink và Công ty Truyền thông M3 hợp tác đã chính thức khởi quay tại Hà Nội. Đây là tập phim hứa hẹn đem đến cú "sốc" trên thị trường cuối năm nay với những bất ngờ thú vị từ kịch bản, nội dung đến đội ngũ diễn viên trẻ đầy nhiệt huyết và sáng tạo, dưới sự dẫn dắt của nghệ sỹ hài nổi tiếng: CHÍ TRUNG!

"Điệp Viên Du Hài Ký" đã gây ấn tượng ngay từ cái tên. Đó là một chuỗi các câu chuyện phiêu lưu kỳ thú củaSiêu điệp viên đi vi hành khắp các châu lục trên thế giới nhằm tìm ra « giá trị văn hóa phi vật thể » đang bị hiểu nhầm là « văn hóa song phi, văn hóa phi thân »… Những tình huống bất ngờ khi gặp các điệp viên tại các Châu, hay sự « ngây thơ » của Mỹ nhân đi cùng, chuyến Vi Hành của Ngọc Hoàng hay chính là Siêu điệp viên sẽ đem đến cho khán giả có một cách nhìn mới, cảm nhận mới về giá trị nhân văn trong cuộc sống hiện nay.

Là đĩa phim Hài Tết đầu tiên có sự hội tụ của những thí sinh xuất sắc nhất vừa được "chắt lọc" qua cuộc thi "Vua Hài Đất Việt 2011" trên VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam. Vào vai Siêu điệp Viên, có nhiệm vụ quan trọng là nghiên cứu và tìm hiểu văn hóa các Châu, nghệ sỹ Chí Trung đã "hóa thân" từ Ngọc Hoàng thành một thần dân dưới Hạ giới đi vi hành, để rồi có những "chuỗi" cười nghiêng ngả với những tình huống ứng xử, đối đáp thâm thúy…tạo nên giá trị cho bộ phim "Điệp Viên Hài Du Ký" số 1 này.

Nghệ Sỹ Chí Trung chia sẻ tại buổi quay đầu tiên: "Đời tôi mới đóng có một bộ phim Hài Tết, cũng lâu lắm rồi tôi không nhận một kịch bản nào nữa. Nhưng đây là lần thứ hai tôi nhận tham gia đóng, sau đúng một ngày được mời tham gia và đọc kịch bản. Tôi luôn có một nguyên tắc từ trước đến nay: Nếu được mời, phải kịch bản hay tôi mới nhận"

Tác giả kịch bản, Nguyễn Thanh Hải thờ phào nhẹ nhõm sau buổi ghi hình đầu tiên: "Tôi thực sự thoát ra khỏi các nhân vật sau buổi ghi này, tôi đã nhìn thấy kịch bản của mình được sống bởi anh Chí Trung đã sống cùng nhân vật của tôi, thí sinh Vua Hài đã thổi hồn cho kịch bản của tôi được bay, được thăng hoa. Các "danh hài" ấy đang thực sự khẳng định mình qua bộ phim đầu tiên sau một cuộc thi này".

Sau khi cầm kịch bản, chỉ một đêm nghiên cứu Đạo diễn đã gọi lại đơn vị sản xuất và thốt lên: "Thầy của tôi khoái kịch bản này và thực sự muốn bắt tay vào làm với tất cả niềm say mê. Chúng tôi sẽ làm vì đã lâu lắm rồi, chưa có một kịch bản hay bộ phim Hài Tết nào lại có giá trị văn hóa như thế!".

Bộ phim có sự tham gia diễn xuất của các danh hài mới Nam - Bắc. Họ đều Trẻ! Và quan trọng, họ diễn rất tự nhiên, lối diễn không bị xáo mòn. Được biết, bộ phim "Điệp viên Du Hài Ký" sẽ chính thức ra mắt và công bố phát hành ra thị trường đúng vào Vòng Chung kết và Trao giải "Vua Hài Đất Việt 2011" ngày 25/12/2011 trên toàn quốc.

Mời quý vị và các bạn Xem Phim Hài Điệp Viên Du Hài Ký - Phim Hài Tết 2012 Online | diep vien du hai ky tập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... trọn bộ trực tuyến 2011 - 2012 Online by The Voice Việt Nam 2012.
[id]Full;http://www.youtube.com/watch?v=gREyi8V3yuI|1;http://www.youtube.com/watch?v=4aGNNFZRE5A|2;http://www.youtube.com/watch?v=8bdmvizmdvk|3;http://www.youtube.com/watch?v=DEd2LoPh3LE|4;http://www.youtube.com/watch?v=nPd3BpuJYao|5;http://www.youtube.com/watch?v=x5l92nq_HZI|1;http://www.dailymotion.com/swf/xncwwh|2;http://www.dailymotion.com/swf/xncwwh|3;http://www.dailymotion.com/swf/xncwgk|4;http://www.dailymotion.com/swf/xncwgk|[/id]

Xem Phim Cô Hàng Xóm Dễ Thương 18+ (2004) Online

Posted: 22 Jul 2012 05:53 AM PDT

Cô Hàng Xóm Dễ Thương 18+
Xem Phim Cô Hàng Xóm Dễ Thương 18+ - The Girl Next Door (2004) | phim co hang xom - co hang xom de thuong trọn bộ trực tuyến Online

- Tên phim: Cô Hàng Xóm Dễ Thương 18+ - The Girl Next Door (2004)
- Đạo diễn: Luke Greenfield
- Diễn viên: Elisha Cuthbert, Emile Hirsch, Timothy Olyphant, James Remar, Paul Franklin Dano ,
- Sản xuất: 20th Century Fox
- Thể loại: Tình Cảm, Hài Hước
- Quốc gia: Mỹ- Châu Âu
- Thời lượng: 109 Phút
- Năm phát hành: 2004
Giới thiệu: The Girl Next Door cũng là một bộ phim giáo dục giới tính của điện ảnh Hollywood được nhiều khán giả trẻ yêu thích. Chuyện phim xoay quanh anh chàng Matthew (18 tuổi) vốn là một học sinh gương mẫu với bảng thành tích đáng nể, lần đầu tiên biết rung động đầu đời trước cô hàng xóm xinh đẹp Danielle. Nhưng trớ trêu thay, Danielle lại là một diễn viên phim "con heo" vô cùng dày dặn "kinh nghiệm". Cô "bắt bài" Matthew ngay từ lần gặp đầu tiên và khiến anh chàng lâm vào bao tình huống dở khóc dở cười. Tuy nhiên, càng về sau thì tình cảm giữa hai người ngày càng phát triển lên "level" cao hơn. Một người có quá khứ đầy bất hảo, người kia by The Voice Việt Nam 2012.
[id]Trailer;http://www.youtube.com/watch?v=TiYFErWsjoo|Xem phim dưới bài viết;http://www.youtube.com/watch?v=TiYFErWsjoo|[/id]

Xem Phim Cô Hàng Xóm (18+) Phim Tâm Lý Hàn Quốc Online

Posted: 22 Jul 2012 05:51 AM PDT

Xem Phim Cô Hàng Xóm (18+) - co hang xom | Phim Cô Hàng Xóm (18+) Phim Tâm Lý Hàn Quốc Online trọn bộ trực tuyến

- Tên phim: Cô Hàng Xóm (18+) - Man, Woman & the Wall
- Đạo diễn : Masashi Yamamoto
- Diễn viên : Hiroto Kato, Shô Nishino, co hang xom, Keita Ohno, Rumi Ôtori, Aoi Sola
- Thể loại: Phim Tâm Lý Tình Cảm
- Quốc gia : Hàn Quốc
- Thời lượng: 84 phút
- Năm sản xuất : 2006
Giới thiệu: Mời các bạn Xem Phim Cô Hàng Xóm (18+) - co hang xom | Phim Cô Hàng Xóm (18+) Phim Tâm Lý Hàn Quốc Online trọn bộ trực tuyến by The Voice Việt Nam 2012.
[id]Xem Full;http://www.videobb.com/video/EY6isGidtPz7|[/id]

Xem Phim Gekkou No Kamen 2011 Online

Posted: 22 Jul 2012 05:44 AM PDT

Gekkou No Kamen
Xem Phim Gekkou no Kamen 2011 Online, xem Gekkou không có Kamen trailer, Phim Gekkou no Kamen trọn bộ trực tuyến

- Tên phim: Gekkou no Kamen
- Đạo diễn: Itao Itsuji
- Diễn viên: Đang cập nhật
- Sản Xuất: Đang cập nhật
- Thể loại: Thần thoại
- Quốc gia: Nhật Bản
- Thời lượng: Đang cập nhật
- Năm phát hành: 2011
Giới thiệu: Câu chuyện kể về một người lính (Itao) bị băng bó đến mức không còn nhận ra mặt mũi và còn mắc phải một chứng bệnh mất trí nhớ. Anh về nhà và vô tình chiếm nhầm chỗ trong một ngôi nhà nọ của một người lính khác được cho là đã chết và người lính đó được người kể chuyện rakugo gọi là Morinoya Usagi. Tuy vậy, khi Moriyona thật trở về, anh gây ra sự khuấy động và bối rối giữa hai người lính, giữa những người trong làng và cả trong nhóm những người kể chuyện rakugo , bao gồm nhân vật một người phụ nữ trẻ được diễn xuất bởi Ishihara.

Trên tấm poster phim, chúng ta có thể thấy Itao với khuôn mặt băng bó và kế bên đó là Asano. Tấm poster làm cho chúng ta có cảm giác đang nhìn thấy chỉ cùng một người ở cả hai bên, với bên trái là khuôn mặt băng bó và bên phải là gương mặt lành lặn. Còn đoạn trailer sẽ cho bạn thấy là ít nhất đến lúc cuối cùng dân trong làng cũng nhận ra được Moriyona Usaki thật và chào đón anh trở về by The Voice Việt Nam 2012.
[id]Trailer;http://www.youtube.com/watch?v=p14GXXJN3us|[/id]

Xem Phim Phương Trời Xa Tít 18+ - Beyond The Clouds Online

Posted: 22 Jul 2012 05:43 AM PDT

Phương Trời Xa Tít 18+ -  Beyond The Clouds
Xem Phim Phương Trời Xa Tít 18+ - Beyond The Clouds Online | phim phuong troi xa tit trọn bộ trục tuyến - phim sex Mỹ - Châu Âu phụ đề tiếng Việt

- Tên Phim: Phương Trời Xa Tít - Beyond The Clouds - 9 Tầng Mây
- Đạo diễn: Đang cập nhật
- Diễn Viên: Fanny Ardant, Chiara Caselli, Irène Jacob,
- Thể Loại: Phim 18 +
- Quốc gia: Mỹ - Châu Âu
- Thời Lượng: 112 phút
- Năm Phát Hành: 1995
Giới thiệu: Phim Phương Trời Xa Tít 18+ nói về Bốn câu chuyện ngắn được dựng thành phim, diễn ra tại Ferrara, Portofino, Aix en Provence và Paris, mỗi câu chuyện, luôn có một người phụ nữ làm trọng tâm, mời gọi một chuyến du hành vào nội tâm, như Antonioni nói: hướng tới hình ảnh đích thực của cái thực tại tuyệt đối và huyền bí mà sẽ không ai từng thấy by The Voice Việt Nam 2012.

[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=3Ik5ReB3WN0|2;http://www.youtube.com/watch?v=4V0KGs7dn30|3;http://www.youtube.com/watch?v=rrDpDmo34qE|4;http://www.youtube.com/watch?v=rg9QpX2_W4I|5;http://www.youtube.com/watch?v=KdRP-wKNgds|6;http://www.youtube.com/watch?v=diHaY-sK2qA|7;http://www.youtube.com/watch?v=BiN1V8GQO0Y|Xem Full;playlist.yl/4A36E928FB3E1646|Full;anc.yl/4A36E928FB3E1646|[/id]

Xem Phim Bắt Cóc Hiếp Dâm 18+ - Disappear 2007 Online

Posted: 22 Jul 2012 05:03 AM PDT

Phim Bắt Cóc Hiếp Dâm 18+ - Disappear 2007 Online
Xem Phim Bắt Cóc Hiếp Dâm ( Phim 18+) - Disappear 2007 Full Online | phim bat coc hiep dam trọn bộ trực tuyến | Phim Sex Nhật Bản cấp ba (lồng tiếng) phụ đề tiếng Việt

- Tên phim: Bắt Cóc Hiếp Dâm 18+ - Disappear 2007
- Đạo diễn: Đang cập nhật
- Diễn viên: Mei Fujishiro, Kaede, Kazuaki Kubo, Mei Fujishiro, Kaede, Kazuaki Kubo
- Sản xuất: Đang cập nhật
- Thể loại: Phim Tâm Lý Phim 18+
- Quốc gia: Nhật Bản
- Thời lượng: 75 Phút
- Năm phát hành: 2007
Giới thiệu: Phim Bắt Cóc Hiếp Dâm ( Phim 18+) - Disappear 2007 - High school Asi, Kwangshu and Yinan were very good friends since childhood until she turned to a grownup girl who choosed to be lover of Kwangshu, Yinan had been hiding his deepest love of Asi, now transformed to extreme behaviour.One day, Asi disappeared suddenly. When she woke up, she found her hands tied with string, legs with steel chain and locked in a small room by The Voice Việt Nam 2012.
[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=aEQEnkWPSQs|3;http://www.youtube.com/watch?v=thCK8ntefu8|1;http://www.youtube.com/watch?v=YTO-bnXUPJQ|2;http://www.youtube.com/watch?v=oj-J436uGnc|3;http://www.youtube.com/watch?v=F-nkd2O-W3M|4;http://www.youtube.com/watch?v=0dfFyjS4EIA|5-End;http://www.youtube.com/watch?v=k4wrZYtfmms|Full;http://www.youtube.com/watch?v=pHWPe5V59e8|[/id]

Xem Phim Cô Nàng Đẹp Trai [16/16 Tập] - You Are So Beautiful Online

Posted: 22 Jul 2012 05:01 AM PDT

Cô Nàng Đẹp Trai
Xem Phim Cô Nàng Đẹp Trai 16/16 Tập - You Are So Beautiful Full 2009 Online | phim co nang dep trai han quoc trọn bộ trực tuyến

- Tên phim: Cô Nàng Đẹp Trai
- Đạo diễn: Hong Sung Chang
- Diễn viên: Jang Geun Suk, Park Shin Hye, Lee Hong Ki, Jung Yong Hwa
- Hãng sản xuất: SBS
- Thể loại: Tình Cảm, Lãng Mạn
- Quốc gia: Hàn Quốc
- Thời lượng: 16 tập
- Năm sản xuất: 2009
Giới thiệu: Bộ phim là câu chuyện phía sau hậu trường, cuộc sống bình thường của một nhóm nhạc thần tượng. Tae Kyoung và On Yoo đang tìm kiếm gương mặt mới cho nhóm nhạc thần tượng của họ. Tuy nhiên đến phút cuối thì thành viên mới bị chấn thương và em gái sinh đôi của anh ta là Mi Nyeo, cải trang thành nam và thay thế cho anh trai mình...

Mời các bạn Xem Phim Cô Nàng Đẹp Trai [16/16 Tập] - You Are So Beautiful Full Online, tìm phim Cô Nàng Đẹp Trai [16/16 Tập] - You Are So Beautiful, Cô Nàng Đẹp Trai [16/16 Tập] hot, Phim Cô Nàng Đẹp Trai [16/16 Tập] - You Are So Beautiful Full Online Youtube nhanh chat luong cao. Xem phim Cô Nàng Đẹp Trai [16/16 Tập] - You Are So Beautiful Full Online Tập 1, tập 3, tập 4, tập 5, tập 6, tập 7, tập 8, tập 9, tập 10, 11, 12, 13, tập 14, tập 15, tập 16 - Tập cuối tại The Voice Việt Nam by The Voice Việt Nam 2012.
[id]1a;http://dc232.4shared.com/img/273480077/bbfa91a1/dlink__2Fdownload_2FUOy7HgAK_3Ftsid_3D20111126-135131-ad2bdc0a/preview.flv|1b;http://dc246.4shared.com/img/273479807/5f08e85/dlink__2Fdownload_2Feyy0EwOJ_3Ftsid_3D20111126-140622-86ec4ab6/preview.flv|1c;http://dc299.4shared.com/img/273479767/58f66e3e/dlink__2Fdownload_2FvAMI-5JB_3Ftsid_3D20111126-140605-1ed9114c/preview.flv|2a;http://dc349.4shared.com/img/273481480/1db3d774/dlink__2Fdownload_2F8znWNt31_3Ftsid_3D20111126-140530-28e93ef7/preview.flv|2b;http://dc352.4shared.com/img/273481281/6e399b50/dlink__2Fdownload_2FrMjNRc1M_3Ftsid_3D20111126-140515-eaced930/preview.flv|2c;|3a;http://dc233.4shared.com/img/273481811/b26ca5cf/dlink__2Fdownload_2FIukh1-CP_3Ftsid_3D20111126-175713-96f7b0a0/preview.flv|3b;http://dc162.4shared.com/img/273481700/d72ce325/dlink__2Fdownload_2FjiECZxY4_3Ftsid_3D20111126-175657-7f890260/preview.flv|3c;http://dc403.4shared.com/img/273481409/acb6e5d8/dlink__2Fdownload_2Fzooj1JD5_3Ftsid_3D20111126-175645-47b070de/preview.flv|4a;http://dc145.4shared.com/img/273481555/d9b53781/dlink__2Fdownload_2FuBtZhf4n_3Ftsid_3D20111126-175754-58f22bf5/preview.flv|4b;http://dc196.4shared.com/img/273481947/27ba9e88/dlink__2Fdownload_2FJ5z1UION_3Ftsid_3D20111126-175855-e8a54ee5/preview.flv|4c;http://dc185.4shared.com/img/273481832/195396f7/dlink__2Fdownload_2FFzjrMEVL_3Ftsid_3D20111126-175929-191dc16f/preview.flv|5a;http://dc436.4shared.com/img/273481652/45971c7b/dlink__2Fdownload_2FVSXXSShh_3Ftsid_3D20111126-180000-bfb750e0/preview.flv|5b;http://dc253.4shared.com/img/273481765/f11cb02c/dlink__2Fdownload_2FrbBEaZcS_3Ftsid_3D20111126-180033-8403bdce/preview.flv|5c;http://dc314.4shared.com/img/273482032/5f568a1/dlink__2Fdownload_2FrNM74fkA_3Ftsid_3D20111126-180056-a2991f95/preview.flv|6a;http://dc342.4shared.com/img/273481968/8533e19b/dlink__2Fdownload_2Flgo6XVz4_3Ftsid_3D20111126-180114-a6ce1fec/preview.flv|6b;http://dc396.4shared.com/img/273481867/144e963d/dlink__2Fdownload_2FiBPIM2JL_3Ftsid_3D20111126-180303-d23532db/preview.flv|6c;http://dc396.4shared.com/img/273481867/144e963d/dlink__2Fdownload_2FiBPIM2JL_3Ftsid_3D20111126-180303-d23532db/preview.flv|7a;http://dc366.4shared.com/img/273482277/12778d44/dlink__2Fdownload_2FP9yKDsuJ_3Ftsid_3D20111126-180412-284e6763/preview.flv|7b;http://dc346.4shared.com/img/273482309/bb4c5cb3/dlink__2Fdownload_2F47faSnlx_3Ftsid_3D20111126-180526-d017b80b/preview.flv|7c;http://dc402.4shared.com/img/273481940/b9de0b2b/dlink__2Fdownload_2F_5FVaEBSYc_3Ftsid_3D20111126-180548-7dbe3d9b/preview.flv|8a;http://dc426.4shared.com/img/273482062/78829ce4/dlink__2Fdownload_2FY0zmSsoN_3Ftsid_3D20111126-180613-7c62ef31/preview.flv|8b;http://dc251.4shared.com/img/273482483/960f2920/dlink__2Fdownload_2FtSsB5ask_3Ftsid_3D20111126-180640-38c70780/preview.flv|8c;http://dc373.4shared.com/img/273482529/8df74283/dlink__2Fdownload_2FKwe0snOq_3Ftsid_3D20111126-180708-aee612d1/preview.flv|9a;http://dc305.4shared.com/img/273482027/6c84ad6f/dlink__2Fdownload_2FA6kV9-wR_3Ftsid_3D20111126-180734-f488de06/preview.flv|9b;http://dc403.4shared.com/img/273482305/b2fa1098/dlink__2Fdownload_2Fzlr5GGje_3Ftsid_3D20111126-180802-5db77af4/preview.flv|9c;http://dc185.4shared.com/img/273482605/b431d273/dlink__2Fdownload_2FGxnWIpN0_3Ftsid_3D20111126-180826-8c510d3d/preview.flv|10a;http://dc247.4shared.com/img/273479867/53aa2903/dlink__2Fdownload_2F-gYt5mqk_3Ftsid_3D20111126-180857-464dc78c/preview.flv|10b;http://dc403.4shared.com/img/273480401/1ad10a8f/dlink__2Fdownload_2FGrW2A8Oc_3Ftsid_3D20111126-180930-e4dd1e5b/preview.flv|10c;http://dc184.4shared.com/img/273480264/386c2534/dlink__2Fdownload_2F89bG1qtj_3Ftsid_3D20111126-180959-7c639041/preview.flv|11a;tp://dc405.4shared.com/img/273480404/6abbfe00/dlink__2Fdownload_2FuJptoaG_5F_3Ftsid_3D20111126-181022-2be3c2eb/preview.flv|11b;http://dc243.4shared.com/img/273480629/25b83451/dlink__2Fdownload_2Fg8sNeffn_3Ftsid_3D20111126-181105-bc727ad4/preview.flv|11c;http://dc400.4shared.com/img/273480550/1163a46b/dlink__2Fdownload_2Fr_5F5T0UgP_3Ftsid_3D20111126-181141-24f3b433/preview.flv|12a;http://dc396.4shared.com/img/273480497/227014f3/dlink__2Fdownload_2FK8WpKmpf_3Ftsid_3D20111126-181211-39146516/preview.flv|12b;http://dc247.4shared.com/img/273480599/c40a53c3/dlink__2Fdownload_2FA50dJn8u_3Ftsid_3D20111126-181236-98547b61/preview.flv|12c;http://dc177.4shared.com/img/273480858/1760bf0a/dlink__2Fdownload_2FKURvpRWV_3Ftsid_3D20111126-181304-41ea8342/preview.flv|13a;http://dc381.4shared.com/img/273480843/99a957c3/dlink__2Fdownload_2Fon1dNn8v_3Ftsid_3D20111126-181333-a85915a4/preview.flv|13b;http://dc217.4shared.com/img/273480607/f0367bd4/dlink__2Fdownload_2FZzhils9E_3Ftsid_3D20111126-181406-310c0338/preview.flv|13c;http://dc253.4shared.com/img/273480823/cff3f045/dlink__2Fdownload_2F8YEKaue8_3Ftsid_3D20111126-181434-222811ba/preview.flv|14a;http://dc206.4shared.com/img/273481149/ce11e237/dlink__2Fdownload_2F0_5F9GYFJ4_3Ftsid_3D20111126-181457-80bbdead/preview.flv|14b;http://dc173.4shared.com/img/273481193/9b6a7564/dlink__2Fdownload_2FnjhSfswD_3Ftsid_3D20111126-181524-b7219c1a/preview.flv|14c;http://dc232.4shared.com/img/273480854/1ed6f321/dlink__2Fdownload_2F3-EBdeY8_3Ftsid_3D20111126-181558-a2541db9/preview.flv|15a;http://dc378.4shared.com/img/273481009/abbf4d04/dlink__2Fdownload_2F1OeuDrqt_3Ftsid_3D20111126-181624-c824ae95/preview.flv|15b;http://dc354.4shared.com/img/273481297/9e410f24/dlink__2Fdownload_2F11aCFqYd_3Ftsid_3D20111126-181655-2616b344/preview.flv|15c;http://dc169.4shared.com/img/273481339/82d4a09e/dlink__2Fdownload_2Fz4P6W6jO_3Ftsid_3D20111126-181816-2c3be8b6/preview.flv|16a;http://dc368.4shared.com/img/273481011/bc7ff477/dlink__2Fdownload_2FQg_5FWeCh9_3Ftsid_3D20111126-181842-29c0245c/preview.flv|16b;http://dc343.4shared.com/img/273481274/99cb7310/dlink__2Fdownload_2FkfhxdcXC_3Ftsid_3D20111126-181905-8784b590/preview.flv|16c-End;http://dc357.4shared.com/img/273481485/6dd923fb/dlink__2Fdownload_2FiiYrZS_5Fi_3Ftsid_3D20111126-181942-36ffb4e8/preview.flv[/id]

Xem Phim Mối Tình Đau Khổ [23/23 Tập] Trọn Bộ - Phim Thái Lan Online

Posted: 22 Jul 2012 04:53 AM PDT

Xem Phim Mối Tình Đau Khổ | phim Moi tinh dau kho trọn bộ trực tuyến | Phim Thái Lan US Lồng Tiếng 2011 Online

- Tên phim: Mối Tình Đau Khổ
- Đạo diễn: Đang cập nhật
- Diễn viên: Hiradet Wonphupanh - Phcac Sonthacdi - Bocchorinh - Woravich Phuongarum...
- Nhà Sản xuất: Thailand
- Thể loại: Tình Cảm - Tâm Lý
- Quốc gia: Thái lan
- Thời lượng: 23 Tập
- Năm phát hành: 2008
Giới thiệu: Các bạn xem Phim Mối Tình Đau Khổ | phim Moi tinh dau kho trọn bộ trực tuyến | Phim Thái Lan Việt Nam Lồng Tiếng 2011 Online, moi tinh dau kho, moi tinh dau kho thai lan, moi tinh dau kho tap cuoi để biết thêm chi tiết trong phim. Mời các bạn Xem Mối Tình Đau Khổ [23/23 Tập] mới nhất, tìm phim Mối Tình Đau Khổ [23/23 Tập] , phim Mối Tình Đau Khổ [23/23 Tập] , Mối Tình Đau Khổ [23/23 Tập] hot, Phim Mối Tình Đau Khổ [23/23 Tập] Youtube nhanh chat luong cao. Xem phim Mối Tình Đau Khổ [23/23 Tập] 2011 Tập 1, tập 3, tập 4, tập 5, tập 6, tập 7, tập 8, tập 9, tập 10, 11, 12, 13, tập 14, tập 15, tập 16 tập 17 tập 18 tập 19, tập 20, 21, tập 23 - Tập cuối tại by The Voice Việt Nam 2012.
[id]1a;http://www.youtube.com/watch?v=4qKnb9XjQbs|1b;http://www.youtube.com/watch?v=TvYZE8O34p8|1c;http://www.youtube.com/watch?v=8fKY2DKSH2k|1d;http://www.youtube.com/watch?v=18aLN4KKxYk|1e;http://www.youtube.com/watch?v=5hCPPirZE7o|2a;http://www.youtube.com/watch?v=lyv2rdlNebw|2b;http://www.youtube.com/watch?v=Hu3nfWeOOp4|2c;http://www.youtube.com/watch?v=l_lCPaV85mc|2d;http://www.youtube.com/watch?v=A5zbjcpGSTY|2e;http://www.youtube.com/watch?v=QTpQGuurnLk|3a;http://www.youtube.com/watch?v=qOPu9BKMPvM|3b;http://www.youtube.com/watch?v=yZk5e5QVwRk|3c;http://www.youtube.com/watch?v=ZCBDq394yY8|3d;http://www.youtube.com/watch?v=D-rs7FwnEFg|3e;http://www.youtube.com/watch?v=jTnhs4chiAI|4a;http://www.youtube.com/watch?v=ydUGt0srtOw|4b;http://www.youtube.com/watch?v=PAvCwiDRZ5Q|4c;http://www.youtube.com/watch?v=B989DZvNv8E|4d;http://www.youtube.com/watch?v=AO9dz9HQr8E|4e;http://www.youtube.com/watch?v=I9CHVzni20g|5a;http://www.youtube.com/watch?v=kKwXifVoObg|5b;http://www.youtube.com/watch?v=ns8VKvfji4M|5c;http://www.youtube.com/watch?v=EGbEO1nQS74|5d;http://www.youtube.com/watch?v=Xr6u9DDFSe4|5e;http://www.youtube.com/watch?v=SKuTNnAa4CI|6a;http://www.youtube.com/watch?v=VMs2rRIjfWY|6b;http://www.youtube.com/watch?v=y-9UDH3R8Js|6c;http://www.youtube.com/watch?v=XrlpnnIjIs8|6d;http://www.youtube.com/watch?v=LmZYoErPnjI|6e;http://www.youtube.com/watch?v=Dq5AtYa_oAs|7a;http://www.youtube.com/watch?v=3MTgFX18mzQ|7b;http://www.youtube.com/watch?v=wCwllwMuOD4|7c;http://www.youtube.com/watch?v=fsyt_LUQNOg|7d;http://www.youtube.com/watch?v=VG85zeBRYNk|7e;http://www.youtube.com/watch?v=rhOdeNaBsfs|8a;http://www.youtube.com/watch?v=anJ_7Q4kwTk|8b;http://www.youtube.com/watch?v=x3Op88_MAsM|8c;http://www.youtube.com/watch?v=7KgP3X96HR8|8d;http://www.youtube.com/watch?v=EcvhNisTNsc|8e;http://www.youtube.com/watch?v=miUZMaOFLak|9a;http://www.youtube.com/watch?v=7XnIdOfKE-o|9b;http://www.youtube.com/watch?v=vnGWNam4fq4|9c;http://www.youtube.com/watch?v=qHde7LtdTTM|9d;http://www.youtube.com/watch?v=daSZPmX20nE|10a;http://www.youtube.com/watch?v=rjk76iQIuGE|10b;http://www.youtube.com/watch?v=XsN7zWXsZSA|10c;http://www.youtube.com/watch?v=TtcQPEuHmjA|10d;http://www.youtube.com/watch?v=jEUN5lxcF1A|10e;http://www.youtube.com/watch?v=HUlO04GugAE|11a;http://www.youtube.com/watch?v=AYO_amJoGiM|11b;http://www.youtube.com/watch?v=Xqhf_OWS1H8|11c;http://www.youtube.com/watch?v=KMaJ_5QVHeU|11d;http://www.youtube.com/watch?v=7nGqBv_KThk|11e;http://www.youtube.com/watch?v=yuoX-yHO1F4|12a;http://www.youtube.com/watch?v=zv7Haw-snlo|12b;http://www.youtube.com/watch?v=zZaTtL8rsak|12c;http://www.youtube.com/watch?v=CN2zn92BBNg|12d;http://www.youtube.com/watch?v=LDSjQYNUxOI|12e;http://www.youtube.com/watch?v=T8XjI-4lpfI|13a;http://www.youtube.com/watch?v=LWshTkcD6zg|13b;http://www.youtube.com/watch?v=CbRoyv-qPB4|13c;http://www.youtube.com/watch?v=GJzcdiKn3NI|13d;http://www.youtube.com/watch?v=LJPW_yugh2Q|1a;http://www.dailymotion.com/swf/xil49c|1b;http://www.dailymotion.com/swf/xil4a9|1c;http://www.dailymotion.com/swf/xil4al|1d;http://www.dailymotion.com/swf/xil4a2|1e;http://www.dailymotion.com/swf/xil47o|2a;http://www.dailymotion.com/swf/xil49z|2b;http://www.dailymotion.com/swf/xil4aa|2c;http://www.dailymotion.com/swf/xil4as|2d;http://www.dailymotion.com/swf/xil4b8|2e;http://www.dailymotion.com/swf/xil4az|3a;http://www.dailymotion.com/swf/xil486|3b;http://www.dailymotion.com/swf/xil4aq|3c;http://www.dailymotion.com/swf/xil4an|3d;http://www.dailymotion.com/swf/xil4bb|3e;http://www.dailymotion.com/swf/xil4bw|4a;http://www.dailymotion.com/swf/xil4bc|4b;http://www.dailymotion.com/swf/xil498|4c;http://www.dailymotion.com/swf/xil4bg|4d;http://www.dailymotion.com/swf/xil4b6|4e;http://www.dailymotion.com/swf/xil4bm|5a;http://www.dailymotion.com/swf/xil4cg|5b;http://www.dailymotion.com/swf/xil4br|5c;http://www.dailymotion.com/swf/xil4ac|5d;http://www.dailymotion.com/swf/xil4bq|5e;http://www.dailymotion.com/swf/xil4bj|6a;http://www.dailymotion.com/swf/xil4ce|6b;http://www.dailymotion.com/swf/xil4cn|6c;http://www.dailymotion.com/swf/xil4cd|6d;http://www.dailymotion.com/swf/xil4au|6e;http://www.dailymotion.com/swf/xil4c9|7a;http://www.dailymotion.com/swf/xil4c0|7b;http://www.dailymotion.com/swf/xil4cp|7c;http://www.dailymotion.com/swf/xil4d1|7d;http://www.dailymotion.com/swf/xil4cq|7e;http://www.dailymotion.com/swf/xil4bf|8a;http://www.dailymotion.com/swf/xiox4l|8b;http://www.dailymotion.com/swf/xiox49|8c;http://www.dailymotion.com/swf/xiox57|8d;http://www.dailymotion.com/swf/xiox38|8e;http://www.dailymotion.com/swf/xiox3l|9a;http://www.dailymotion.com/swf/xiox4j|9b;http://www.dailymotion.com/swf/xiox5i|9c;http://www.dailymotion.com/swf/xiox5l|9d;http://www.dailymotion.com/swf/xiox5x|9e;http://www.dailymotion.com/swf/xiox3u|10a;http://www.dailymotion.com/swf/xiox47|10b;http://www.dailymotion.com/swf/xiox5f|10c;http://www.dailymotion.com/swf/xiox6f|10d;http://www.dailymotion.com/swf/xiox6m|10e;http://www.dailymotion.com/swf/xiox6w|11a;http://www.dailymotion.com/swf/xiox4e|11b;http://www.dailymotion.com/swf/xiox51|11c;http://www.dailymotion.com/swf/xiox6j|11d;http://www.dailymotion.com/swf/xiox78|11e;http://www.dailymotion.com/swf/xiox6y|12a;http://www.dailymotion.com/swf/xiox7c|12b;http://www.dailymotion.com/swf/xiox5h|12c;http://www.dailymotion.com/swf/xiox5g|12d;http://www.dailymotion.com/swf/xiox75|12e;http://www.dailymotion.com/swf/xiox8d|13a;http://www.dailymotion.com/swf/xiox87|13b;http://www.dailymotion.com/swf/xiox7z|13c;http://www.dailymotion.com/swf/xiox6n[/id]

Xem Phim Cánh Bướm 18+ - Butterfly 18+ Full Online

Posted: 22 Jul 2012 04:33 AM PDT

Xem Phim Cánh Bướm 18+ - Butterfly 18+ Full Online | Phim Cấp 3 | phim canh buom 18+ trọn bộ trực tuyến

- Tên phim: Cánh Bướm – Butterfly 18+ 2004
- Đạo diễn: Đang cập nhật
- Diễn viên: Josie Ho, Tian Yuan
- Sản xuất: Đang cập nhật
- Thể loại: Phim Tâm Lý Phim 18+
- Quốc gia: Đang cập nhật
- Thời lượng: Đang cập nhật
- Năm phát hành: 2004
Giới thiệu: Bộ phim xoay quanh về một người phụ nữ tên Điệp. Cô đã kết hôn, có một đứa con trai, một người chồng yêu thương mình hết mực, một gia đình tràn đầy hạnh phúc. Nhưng những thứ đó không khiến cho một giáo viên nhàn rỗi như Điệp cảm thấy hài lòng. Rồi cô gặp một thiếu nữ kỳ bí đã khơi dậy dục vọng bấy lâu nay nằm sâu trong con người Điệp, khiến cô từ từ huỷ hoại đi cái gia đình hạnh phúc mà cô đã gầy dựng by The Voice Việt Nam 2012.
[id]Trailler;http://www.youtube.com/watch?v=nv8FXTD5kpc|Tập 1;http://www.youtube.com/watch?v=-WxWi8azHO|Tập 2;http://www.youtube.com/watch?v=7-dSEbarLDI|Tập 3;http://www.youtube.com/watch?v=DBol4tz2ENc|Tập 4;http://www.youtube.com/watch?v=1FEPUvE6vvY|Tập 5;http://www.youtube.com/watch?v=PBIZx3P36FA|Tập 6;http://www.youtube.com/watch?v=dx_j0JZgGXg|Tập 7;http://www.youtube.com/watch?v=p82YpuE8eAI|Tập 8;http://www.youtube.com/watch?v=q6hOvob2I94|Tập 9;http://www.youtube.com/watch?v=Znm9ZVe9ZHo|Tập 10;http://www.youtube.com/watch?v=sic7QXT50BY|[/id]

Xem Phim Bằng Chứng Thép 3 - Forensic Heroes III Full [30/30 Tập] 2011 Online

Posted: 22 Jul 2012 04:24 AM PDT

Xem Phim Bằng Chứng Thép 3 - Forensic Heroes III Full [30/30 Tập] 2011 Online | phim bang chung thep 3 trọn bộ trực tuyến

- Tên phim: Bằng Chứng Thép 3 - Forensic Heroes III
- Đạo diễn: Trần Chí Giang
- Diễn viên: Lê Diệu Tường, Trương Khả Di, Ngô Trác Hy, Từ Từ San
- Thể loại: Hành Động
- Quốc gia: Trung Quốc
- Thời lượng: 30 tập
- Năm sản xuất: 2011
Giới thiệu: Sau cái chết của Chung Gia Hân, câu chuyện của tình cảm của cô và bác sĩ Cổ Trạch Sâm ( Lâm Văn Long ) dường như đã để Bằng Chứng Thép 2 trở nên nhạt nhẽo , và tiêu điểm của bộ phim phải được đặt ở câu chuyện tình yêu của Ivan và Bell. Nhà sản xuất và toàn thể nhân viên đều hi vọng vào Bằng Chứng Thép,có thể tập trung nội dung vào các vụ án và sự chuyên nghiệp của công tác pháp chứng .Đồnh thời nhà sản xuất cũng muốn thay đổi tiêu điểm thành chuyện tình của Bobby - Âu Dương Chấn Hoa và Yoyo - Mông Gia Tuệ

Mời các bạn Xem Phim bằng chứng thép mới nhất, tìm phim bằng chứng thép, phim bằng chứng thép 3, bằng chứng thép hot, Phim Bằng Chứng Thép 3 - Forensic Heroes 3 Full [30/30 Tập] 2011 Youtube nhanh chat luong cao. Xem phim Bằng Chứng Thép 3 - Forensic Heroes 3 2011 Tập 1, tập 3, tập 4, tập 5, tập 6, tập 7, tập 8, tập 9, tập 10, 11, 12, 13, tập 14, tập 15, tập 16 tập 17 tập 18 tập 19, tập 20, 21, 22, 23, tập 24 25,26,27,28, Tập 29, 30 - Tập cuối tại The Voice Việt Nam by The Voice Việt Nam 2012.
[id]1.1;http://www.youtube.com/watch?v=hNnnDb3EWPA|1.2;http://www.youtube.com/watch?v=KuqZs2tFN9k|1.3;http://www.youtube.com/watch?v=4-i3UasAYzg|2.1;http://www.youtube.com/watch?v=PCPVoGlIXZY|2.2;http://www.youtube.com/watch?v=PPpCI8bcBKg|2.3;http://www.youtube.com/watch?v=KwAKTV2504I|3.1;http://www.youtube.com/watch?v=6yC0TIhAZ8c|3.2;http://www.youtube.com/watch?v=jrSq8pf-bXA|3.3;http://www.youtube.com/watch?v=BZNM_cnHnEc|4.1;http://www.youtube.com/watch?v=XSEmcg06Xao|4.2;http://www.youtube.com/watch?v=12kGFQcqRSc|4.3;http://www.youtube.com/watch?v=MV7dJacZIw8|5.1;http://www.youtube.com/watch?v=2l8QaT2ywPg|5.2;http://www.youtube.com/watch?v=ssgSEc0cBXA|5.3;http://www.youtube.com/watch?v=FqhjF-wCtKs|6.1;http://www.youtube.com/watch?v=1CJtknO1eYE|6.2;http://www.youtube.com/watch?v=WNwo5pfosYI|6.3;http://www.youtube.com/watch?v=jiqfRp7FTPY|7.1;http://www.youtube.com/watch?v=eZsyMDUDN9s|7.2;http://www.youtube.com/watch?v=xLfUJ8XJl0I|7.3;http://www.youtube.com/watch?v=SVP9pQogZpU|8.1;http://www.youtube.com/watch?v=hVP2xkFb1Y4|8.2;http://www.youtube.com/watch?v=_gbKNPcPIF0|8.3;http://www.youtube.com/watch?v=cp1hgPjxEos|9.1;http://www.youtube.com/watch?v=CCWsD5FvjyA|9.2;http://www.youtube.com/watch?v=6-K-Wy4tzJ8|9.3;http://www.youtube.com/watch?v=tBRCTfER67g|10./10.1;http://www.youtube.com/watch?v=2Vi6Jx70xc|10./10.2;http://www.youtube.com/watch?v=feaNjkY_cc0|10./10.3;http://www.youtube.com/watch?v=0Ss7nXO5SF0|11.1;http://www.youtube.com/watch?v=lKcqeyi3ikw|11.2;http://www.youtube.com/watch?v=F_aQUtx8zyQ|11.3;http://www.youtube.com/watch?v=KMMSIUBu714|12.1;http://www.youtube.com/watch?v=nk02xZJR9SA|12.2;http://www.youtube.com/watch?v=K1TWtAgPESA|12.3;http://www.youtube.com/watch?v=l5s1VwHG0c8|13.1;http://www.youtube.com/watch?v=ykhrJeRTmBc|13.2;http://www.youtube.com/watch?v=Z_nF2fHl1fo|13.3;http://www.youtube.com/watch?v=LoeNhYgU6PM|14.1;http://www.youtube.com/watch?v=nDNNoRlVL4w|14.2;http://www.youtube.com/watch?v=Oyep914fvSk|14.3;http://www.youtube.com/watch?v=OsJUGsl4TZ8|15.1;http://www.youtube.com/watch?v=yhseksa29Z4|15.2;http://www.youtube.com/watch?v=lQZSbbvNZr8|15.3;http://www.youtube.com/watch?v=E5gomYesEK4|16.1;http://www.youtube.com/watch?v=e64adRqxue0|16.2;http://www.youtube.com/watch?v=1lT4oHxpBW4|16.3;http://www.youtube.com/watch?v=qQUxwBv4CX0|17.1;http://www.youtube.com/watch?v=JwCHymXvX94|17.2;http://www.youtube.com/watch?v=Cms7Ek5kjL0|17.3;http://www.youtube.com/watch?v=mpwU_Gov7G0|18.1;http://www.youtube.com/watch?v=06JdQBnpozE|18.2;http://www.youtube.com/watch?v=MrJNilPCSAU|18.3;http://www.youtube.com/watch?v=UxMVvZBq530|19.1;http://www.youtube.com/watch?v=Uj5yMQDywqk|19.2;http://www.youtube.com/watch?v=41qUWpYWZq4|19.3;http://www.youtube.com/watch?v=yiWNbFzMPA0|20.1;http://www.youtube.com/watch?v=9JLPgB8OIiQ|20.2;http://www.youtube.com/watch?v=GoQmd9RPFno|20.3;http://www.youtube.com/watch?v=nMLSD1l_mk8|21.1;http://www.youtube.com/watch?v=phd636oB15U|21.2;http://www.youtube.com/watch?v=wsotpoyKY-w|21.3;http://www.youtube.com/watch?v=3uyPtzMufRc|22.1;http://www.youtube.com/watch?v=jE5YKJ0F3CE|22.2;http://www.youtube.com/watch?v=ulJbCGPpXGU|22.3;http://www.youtube.com/watch?v=4Nm5HvZHeTg|23.1;http://www.youtube.com/watch?v=CASDZYM5qcI|23.2;http://www.youtube.com/watch?v=KyJGRTH7pQI|23.3;http://www.youtube.com/watch?v=66FFtFF0itg|24.1;http://www.youtube.com/watch?v=qgpIW60QXZU|24.2;http://www.youtube.com/watch?v=GdTrbtCnRPs|24.3;http://www.youtube.com/watch?v=y4qwZLpU8pw|25.1;http://www.youtube.com/watch?v=7sHMuDvcqWA|25.2;http://www.youtube.com/watch?v=dbR6UOzU3O8|25.3;http://www.youtube.com/watch?v=ENSU0xuhsWs|26.1;http://www.youtube.com/watch?v=JdCCsoBsTFo|26.2;http://www.youtube.com/watch?v=yyOFRjqF8dI|26.3;http://www.youtube.com/watch?v=H6k57OD8wbw|27.1;http://www.youtube.com/watch?v=28NNVpnPMRM|27.2;http://www.youtube.com/watch?v=r7HAS86npLQ|27.3;http://www.youtube.com/watch?v=2CmE6HvV4Do|28.1;http://www.youtube.com/watch?v=IP0iJSYcXts|28.2;http://www.youtube.com/watch?v=nkoLbOFY1tQ|28.3;http://www.youtube.com/watch?v=w_aoadr-TpE|29.1;http://www.youtube.com/watch?v=hTgJPePbJPA|29.2;http://www.youtube.com/watch?v=tIH2pUW50nw|29.3;http://www.youtube.com/watch?v=15MhjpcqD00|30.1;http://www.youtube.com/watch?v=BZdTuCRZyL8|30.2;http://www.youtube.com/watch?v=rCtIBthogsU|30.3;http://www.youtube.com/watch?v=Lfsyo00rSus|1.1;http://www.movshare.net/video/1h38x9xfjjdxz|1.2;http://www.movshare.net/video/k14whfa8b6352|1.3;http://www.movshare.net/video/gv5pbk048ispu|2.1;http://www.movshare.net/video/0ym2xlazspfm2|2.2;http://www.movshare.net/video/rcc10sn1lg0gz|2.3;http://www.movshare.net/video/am08bs3hd0u5g|3.1;http://www.movshare.net/video/1r1niglgno0te|3.2;http://www.movshare.net/video/r6i58jjucw3w6|3.3;http://www.movshare.net/video/5wmlc2aun4hfk|4.1;http://www.movshare.net/video/5h6bk3d8yqmmh|4.2;http://www.movshare.net/video/lpxemfxerjhrh|4.3;http://www.movshare.net/video/mowl32vgt23c|5.1;http://www.movshare.net/video/8bn464tiaeykq|5.2;http://www.movshare.net/video/uvo0v67sdubis|5.3;http://www.movshare.net/video/g2rgv9vtil7ut|6.1;http://www.movshare.net/video/x1tpysc4x3rjm|6.2;http://www.movshare.net/video/rggbpxyms0xzm|6.3;http://www.movshare.net/video/6ze8s0kvg12e8|7.1;http://www.movshare.net/video/n2vzdljewhcig|7.2;http://www.movshare.net/video/kxfr8mb4xlu3j|7.3;http://www.movshare.net/video/6p5ij1l49xtb7|8.1;http://www.movshare.net/video/wz6lkzl6nqcq9|8.2;http://www.movshare.net/video/e1mpaw4or72kj|8.3;http://www.movshare.net/video/rnggh9bolzmjo|9.1;http://www.movshare.net/video/7jsptia5nb2ts|9.2;http://www.movshare.net/video/06buybe8kbjec|9.3;http://www.movshare.net/video/caeyc1ro5bvhl|10./10.1;http://www.movshare.net/video/uz4qi21y7aq5n|10./10.2;http://www.movshare.net/video/ao9ck3yev98rx|10./10.3;http://www.movshare.net/video/ibicwt2liqa7y|11.1;http://www.movshare.net/video/5xrijoesm2ynk|11.2;http://www.movshare.net/video/x5rorui526vr1|11.3;http://www.movshare.net/video/rrqw0x6caoezv|12.1;http://www.movshare.net/video/qvck1w7xmddxt|12.2;http://www.movshare.net/video/2slylms31iig0|12.3;http://www.movshare.net/video/0ahs96unszvf5|13.1;http://www.movshare.net/video/alsoxquitnmn3|13.2;http://www.movshare.net/video/ro12jk7m0tpqd|13.3;http://www.movshare.net/video/57gd3pcv0qx7k|14.1;http://www.movshare.net/video/f0mui6ijuxfhg|14.2;http://www.movshare.net/video/lyupfo6rbaxgu|14.3;http://www.movshare.net/video/hv2fvyoykotlt|15.1;http://www.movshare.net/video/r4suwtf5son5l|15.2;http://www.movshare.net/video/3g73c5v15ppfu|15.3;http://www.movshare.net/video/w5qk9uas0pke4|16.1;http://www.movshare.net/video/wzt5byfio2ztn|16.2;http://www.movshare.net/video/0hu0ytlhj5xo9|16.3;http://www.movshare.net/video/1gnv0a3kjewe2|17.1;http://www.movshare.net/video/ickneto4nx60v|17.2;http://www.movshare.net/video/hwm519wjym9e9|17.3;http://www.movshare.net/video/mz6kuo1diisx5|18.1;http://www.movshare.net/video/0x2674ugdmhe6|18.2;http://www.movshare.net/video/3wgvaf5rzmbft|18.3;http://www.movshare.net/video/kqo75jp7n1yz0|19.1;http://www.movshare.net/video/l91guappgzxmg|19.2;http://www.movshare.net/video/ugyxzrzdax3ua|19.3;http://www.movshare.net/video/itoo5rfs4kqij|20.1;http://www.movshare.net/video/r0kabg7ob53n3|20.2;http://www.movshare.net/video/2trlu1mnalcv8|20.3;http://www.movshare.net/video/xbwgv232xwe04|21.1;http://www.movshare.net/video/axh9rl65kr5pe|21.2;http://www.movshare.net/video/9y4w9or5m3i54|21.3;http://www.movshare.net/video/hlk8h2vue2xf7|22.1;http://www.movshare.net/video/ex6tsi8bmm0up|22.2;http://www.movshare.net/video/pexghus07s6ee|22.3;http://www.movshare.net/video/i32ti1vkm6wf8|23.1;http://www.movshare.net/video/crxg6ew4urob3|23.2;http://www.movshare.net/video/qlduunxcbzf4t|23.3;http://www.movshare.net/video/clun1vti28k0o|24.1;http://www.movshare.net/video/5fotudma0pfzk|24.2;http://www.movshare.net/video/fr4h80wdi4npi|24.3;http://www.movshare.net/video/ggi1hh8dnb8bc|25.1;http://www.movshare.net/video/tv7d7vpdr8pa0|25.2;http://www.movshare.net/video/amjpxl097dr4z|25.3;http://www.movshare.net/video/hxtq9qhker2vu|26.1;http://www.movshare.net/video/mf2jmp57akvyc|26.2;http://www.movshare.net/video/9jxvh1wwod3nf|26.3;http://www.movshare.net/video/ix6mss0eywqdc|27.1;http://www.movshare.net/video/z1mojhtptfb03|27.2;http://www.movshare.net/video/y6ipuks03ovx7|27.3;http://www.movshare.net/video/ow6ppr7pr8f1v|28.1;http://www.movshare.net/video/mpxa7vbki9cs1|28.2;http://www.movshare.net/video/a8t02qhg0nze4|28.3;http://www.movshare.net/video/vr9rjaqpn48qh|29.1;http://www.movshare.net/video/5x8aiq2uexowu|29.2;http://www.movshare.net/video/vifi4ivhivqfp|29.3;http://www.movshare.net/video/fakf2nxegc40x|30.1;http://www.movshare.net/video/1maeikrwyyoo0|30.2;http://www.movshare.net/video/pj13ek50ep2ti|30.3;http://www.movshare.net/video/5xcpi854xhume[/id]

Xem Phim Sự Thật Vô Hình - Invisible Truth [36/36 Tập] 2011 Online

Posted: 22 Jul 2012 04:24 AM PDT

Sự Thật Vô Hình
Xem Phim Sự Thật Vô Hình Trên THVL1 - Invisible Truth | phim su that vo hinh trọn bộ trực tuyến | Phim Việt Nam Full 2011 Online

- Tên phim: Sự Thật Vô Hình - Invisible Truth
- Đạo diễn: Nguyễn Dương
- Diễn viên: Khương Ngọc, Vân Trang, Mi Băng, Cao Minh Đạt, Vân Anh, Đình Hiếu
- Sản xuất: Vietcomfilm
- Thể loại: Phim Truyền Hình, Tình cảm
- Quốc gia: Việt Nam
- Thời lượng: 36 Tập
- Năm phát hành: 2011
Giới thiệu: Phim xoay quanh câu chuyện của gia đình ông Đức - doanh nhân giàu có - với một nội bộ đầy phức tạp: vợ hai ông Đức có quan hệ lén lút với giám đốc nhân sự công ty nên cho ông uống thuốc không theo đơn bác sĩ để hại ông, cậu con trai du học về nhưng rất kiêu ngạo và lạnh lùng, chẳng được lòng ai trong công ty, ông Đức yêu cầu con trai cưới con gái người bạn thì chú rể bị hành hung rồi mất tích khi đi đón dâu. Các diễn viên tham gia: Cao Minh Đạt, Khương Ngọc, Vân Trang, Đình Hiếu... Chàng tên Bảo - con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn địa ốc Bảo Đức, một chàng trai có dáng vẻ bề ngoài lạnh lùng và kiêu ngạo nhưng ẩn sâu người là một con người nhiều cảm xúc và dễ bị tổn thương.

Nàng tên Phương - mồ côi cha mẹ từ nhỏ, giàu nghị lực, một mình nuôi hai em. Một lần em trai Phương vô tình gây tai nạn với Bảo khiến anh bị mất trí nhớ tạm thời, Phương buộc lòng phải đưa Bảo về nhà. Từ đó nhiều rắc rối xảy ra với hai con người có tính cách hoàn toàn khác nhau. Câu chuyện lên cao điểm khi Bảo phát hiện những sự thật mới về mình...

Bộ phim Sự thật vô hình dài 36 tập, do đạo diễn Nguyễn Dương thực hiện cho Vietcomfilm, với sự tham gia của các diễn viên Khương Ngọc, Vân Trang, Mi Băng, Cao Minh Đạt, Vân Anh, Đình Hiếu... phát sóng trên kênh Vĩnh Long 1 lúc 20g30 từ thứ hai đến thứ tư hằng tuần, bắt đầu từ ngày 11-5.

Sau khi làm cô dâu hụt trong "Cô dâu đại chiến", người đẹp của "Sài Gòn Yo!" lại tiếp tục khoác áo cưới. Lần này chú rể của cô chính là Thanh Bình, anh chàng đẹp trai của sân khấu kịch Idecaf.

Vân Trang hiện đang phủ sóng trên các kênh truyền hình khu vực phía Nam ở hai bộ phim mới và cả những phim đã lên sóng trước đó. Một thời ta đuổi bóng trên kênh HTV7 và Sự thật vô hình trên kênh THVL, là hai phim mới nhất mà Vân Trang nhận lời sau khi đoạt giải Mai Vàng. Dù gió có thổi và Lối sống sai lầm do cô đóng chính được phát lại trên kênh phim Việt, mặc dù xuất hiện liên tục nhưng bác sĩ Mai Châu của Cô dâu đại chiến không làm khán giả cảm thấy nhàm chán mà thú vị vì mỗi vai diễn đều có những tính cách khác nhau.

Vân Trang đang vắt kiệt sức để hoàn thành hai phim truyền hình mới, còn diễn kịch trên sân khấu Idecaf và nhận lời làm MC cho chương trình Tôi làm ngôi sao trên VTV9, đó là chưa kể đến việc người đẹp liên tục được mời chụp ảnh bìa cho các tạp chí nên thời gian này việc làm việc của cô gần như kín mít.

Không dừng lại, cô còn tiết lộ ý định theo đuổi nghề ca hát chuyên nghiệp và cô đã chính thức song ca với nhóm V.music trong chương trình ca nhạc gần đây nhất. Vân Trang cũng hé lộ thêm cô đang chuẩn bị thu âm ca khúc mới với nam ca sĩ Lưu Chí Vỹ và hai người sẽ hợp tác trong những dự án chung của mình.

Trong bộ ảnh mới này Vân Trang đẹp rạng ngời và thu hút trong trang phục cô dâu bên chú rể Thanh Bình.Hình ảnh cặp đôi Vân Trang- Thanh Bình.

Phim do Đài PTTH Vĩnh Long sản xuất, 36 tập (đạo diễn Nguyễn Dương), sẽ phát sóng lúc 20 giờ 30 các ngày thứ hai, ba, tư hằng tuần kể từ 11.5 trên THVL1.
Mời các bạn Xem Phim Sự Thật Vô Hình - Invisible Truth 2011, Download Phim Người Đàn Ông Trọng Danh Dự - Man Of Honor 2011, Link Sự Thật Vô Hình - Invisible Truth [36/36 Tập], Sự Thật Vô Hình - Invisible Truth [36/36 Tập], Sự Thật Vô Hình - Invisible Truth [36/36 Tập] 2011 Youtube nhanh chat luong cao. Xem phim Sự Thật Vô Hình - Invisible Truth [36/36 Tập] 2011 Tập 1, tập 3, tập 4, tập 5, tập 6, tập 7, tập 8, tập 9, tập 10, 11, 12, 13, tập 14, tập 15, tập 16 tập 17 tập 18 tập 19, tập 20, 21, 22, 23, tập 24 25,26,27,28, Tập 29, 30, 31, 32, Tập 33, 34, 35, 36 Tập cuối tại by The Voice Việt Nam 2012.
[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=dNobRfJOZ44|2;http://www.youtube.com/watch?v=7A54-5UTSwg|3;http://www.youtube.com/watch?v=sKJ3Yd7y2sg|4;http://www.youtube.com/watch?v=83JJjuQAqNQ|5;http://www.youtube.com/watch?v=bPUuW2tzENI|6;http://www.youtube.com/watch?v=yrDw3GAaWcQ|7;http://www.youtube.com/watch?v=mLdzTLQl2bw|8;http://www.youtube.com/watch?v=W0bg2qrQtSk|9;http://www.youtube.com/watch?v=aY-CzoaJRwY|10;http://www.youtube.com/watch?v=AoLYCK1JTRA|11;http://www.youtube.com/watch?v=_99jerWEhX4|12;http://www.youtube.com/watch?v=bPlSdol4eMo|13;http://www.youtube.com/watch?v=jPjY9m_8PG8|14;http://www.youtube.com/watch?v=SO2qesnhlbY|15;http://www.youtube.com/watch?v=SIbQII01Kyw|16;http://www.youtube.com/watch?v=PzpEOrRSOE8|17;http://www.youtube.com/watch?v=VNwoRyDKdm8|18;http://www.youtube.com/watch?v=Kyk2LyZDv74|19;http://www.youtube.com/watch?v=hCXIjHR-MH4|20;http://www.youtube.com/watch?v=PFCV91lIunw|21;http://www.youtube.com/watch?v=z7_nQDKb2yY|22;http://www.youtube.com/watch?v=LcjxMDQvqXE|23;http://www.youtube.com/watch?v=oKMctwi3Dls|24;http://www.youtube.com/watch?v=pe9rCc2wZak|25;http://www.youtube.com/watch?v=hZ9fEm_QtfY|26;http://www.youtube.com/watch?v=4WrIG7nP940|27;http://www.youtube.com/watch?v=Lh_5miZ6v2g|28;http://www.youtube.com/watch?v=jlBFecpZRNQ|29;http://www.youtube.com/watch?v=xX1YEWQJaQ8|30;http://www.youtube.com/watch?v=BhMkKjisKsM|31;http://www.youtube.com/watch?v=GoKtek9H-y4|32;http://www.youtube.com/watch?v=-DWAEqFq5P4|33;http://www.youtube.com/watch?v=8pDJ6ss7jaA|34;http://www.youtube.com/watch?v=VwZtaz3n4u4|35;http://www.youtube.com/watch?v=5aeql0M5KDo|36;http://www.youtube.com/watch?v=3NYz5hDX_DQ|37;http://www.youtube.com/watch?v=bWBKJ5VJNfs|38;http://www.youtube.com/watch?v=eRgqW0wd5cU|39;http://www.youtube.com/watch?v=8bOskJkkieg|40;http://www.youtube.com/watch?v=OVNy-yipJW4|41;http://www.youtube.com/watch?v=fdKaOWHXqok|42;http://www.youtube.com/watch?v=W3hgWel7Ohs|43;http://www.youtube.com/watch?v=aTVtNiJwGZw|44;http://www.youtube.com/watch?v=-kIbPG_OFpc|45;http://www.youtube.com/watch?v=RCRs3LqUHhQ|46;http://www.youtube.com/watch?v=AHXgRvsvZUM|47;http://www.youtube.com/watch?v=DvnLDapzEuM|48;http://www.youtube.com/watch?v=8OGJ4uEi2tk|49;http://www.youtube.com/watch?v=Yt4tQXJWVDQ|50;http://www.youtube.com/watch?v=bC_Fcfsc1Us|51;http://www.youtube.com/watch?v=HzNXQ0n8g6M|52;http://www.youtube.com/watch?v=PN6HkWONRto|53;http://www.youtube.com/watch?v=VNMbknW_ooE|54;http://www.youtube.com/watch?v=aQCHJCIcIXw|55;http://www.youtube.com/watch?v=uqhTSEaa_oY|56;http://www.youtube.com/watch?v=tGmQ2nIyaqE|57;http://www.youtube.com/watch?v=lFwGBMFUl7M|58;http://www.youtube.com/watch?v=jvXhlHIrtr4|59;http://www.youtube.com/watch?v=PjWZ67cWaTA|60;http://www.youtube.com/watch?v=sjmPZ75bvb4|61;http://www.youtube.com/watch?v=df0SnGqFTIM|62;http://www.youtube.com/watch?v=8QHPJsqN76s|63;http://www.youtube.com/watch?v=blVgNpERw7w|64;http://www.youtube.com/watch?v=qWioF3nO-Bk|65;http://www.youtube.com/watch?v=kRkwUxzwS-Y|66;http://www.youtube.com/watch?v=EofVA1dsuBw|67;http://www.youtube.com/watch?v=LLQFioE_iEE|68;http://www.youtube.com/watch?v=A_iF6cXuW4Y|69;http://www.youtube.com/watch?v=vJ5LmFeteBs|70;http://www.youtube.com/watch?v=CxSm8EYbixM|71;http://www.youtube.com/watch?v=Ebn_6osJAGE|72;http://www.youtube.com/watch?v=rsqtMa_AlnY|73;http://www.youtube.com/watch?v=59bHn3KJ28s|74;http://www.youtube.com/watch?v=tIgtuSyB8uo|75;http://www.youtube.com/watch?v=i7g60SuT7qo|76;http://www.youtube.com/watch?v=S-baP0IC4ws|77;http://www.youtube.com/watch?v=ajgIsyIiopE|78;http://www.youtube.com/watch?v=gw7yfGpwQuw|79;http://www.youtube.com/watch?v=w_N9z2QG_tI|80;http://www.youtube.com/watch?v=WBeHdt4nTqA|81;http://www.youtube.com/watch?v=LWkHpdcupi0|82;http://www.youtube.com/watch?v=2s0gGvPgoHo|83;http://www.youtube.com/watch?v=d-3Cw4BIDQg|84;http://www.youtube.com/watch?v=WZLS-Q9AJo0|85;http://www.youtube.com/watch?v=381e4oxYapE|86;http://www.youtube.com/watch?v=Hq0AaPpW6Vo|87;http://www.youtube.com/watch?v=Jt3kiJECI_Q|88;http://www.youtube.com/watch?v=CDM3kH7eBmI|89;http://www.youtube.com/watch?v=l77_XNFy4jo|90;http://www.youtube.com/watch?v=eEGEks6FtfY|91;http://www.youtube.com/watch?v=uuNeEfV0bQ8|92;http://www.youtube.com/watch?v=TiaBbOyOYCg|93;http://www.youtube.com/watch?v=SzTQh-zOc2Q|94;http://www.youtube.com/watch?v=vDZxP5n0HGc|95;http://www.youtube.com/watch?v=7QCox8QbNuE|96;http://www.youtube.com/watch?v=vOL75AyUzCE|97;http://www.youtube.com/watch?v=9udO435DRuo|98;http://www.youtube.com/watch?v=bMv4734P-VU|99;http://www.youtube.com/watch?v=Yp676OsQN6U|100;http://www.youtube.com/watch?v=Jj8zmcRuR5k|101;http://www.youtube.com/watch?v=6hj8vUbXCs0|102;http://www.youtube.com/watch?v=6CZ0bNtkwKo|103;http://www.youtube.com/watch?v=fkjm16weNB4|104;http://www.youtube.com/watch?v=bMtH-URsoSk|105;http://www.youtube.com/watch?v=kThwAiE_GB8|106;http://www.youtube.com/watch?v=jVb6_pFTq-0|107;http://www.youtube.com/watch?v=K7WFgKIB0XQ|108;http://www.youtube.com/watch?v=tAgMfl75WlI|109;http://www.youtube.com/watch?v=KptDMDztS7Y|110;http://www.youtube.com/watch?v=tbn9HcyTpdk|111;http://www.youtube.com/watch?v=81Y-EHsHTUA|112;http://www.youtube.com/watch?v=fg54ge6SotA|1;http://www.dailymotion.com/swf/xjhxs7|2;http://www.dailymotion.com/swf/xjhxsf|3;http://www.dailymotion.com/swf/xjhxsm|4;http://www.dailymotion.com/swf/xjhxsv|5;http://www.dailymotion.com/swf/xjhxt3|6;http://www.dailymotion.com/swf/xjhxt9|7;http://www.dailymotion.com/swf/xjhxte|8;http://www.dailymotion.com/swf/xjhxtk|9;http://www.dailymotion.com/swf/xjhxtn|10;http://www.dailymotion.com/swf/xjhxtv|11;http://www.dailymotion.com/swf/xjhxu1|12;http://www.dailymotion.com/swf/xjhxu8|13;http://www.dailymotion.com/swf/xjhxud|14;http://www.dailymotion.com/swf/xjhxug|15;http://www.dailymotion.com/swf/xjhxuo|16;http://www.dailymotion.com/swf/xjhxuu|17;http://www.dailymotion.com/swf/xjhxuy|18;http://www.dailymotion.com/swf/xjhxv7|19;http://www.dailymotion.com/swf/xjhxvc|20;http://www.dailymotion.com/swf/xjhxvk|21;http://www.dailymotion.com/swf/xjhxvp|22;http://www.dailymotion.com/swf/xjhxvt|23;http://www.dailymotion.com/swf/xjhxvx|24;http://www.dailymotion.com/swf/xjhxw4|25;http://www.dailymotion.com/swf/xjhxw8|26;http://www.dailymotion.com/swf/xjhxwe|27;http://www.dailymotion.com/swf/xjhxwl|28;http://www.dailymotion.com/swf/xjhxws|29;http://www.dailymotion.com/swf/xjhxx1|30;http://www.dailymotion.com/swf/xjhxx8|31;http://www.dailymotion.com/swf/xjji32|32;http://www.dailymotion.com/swf/xjji3a|33;http://www.dailymotion.com/swf/xjji3f|34;http://www.dailymotion.com/swf/xjji3i|35;http://www.dailymotion.com/swf/xjji3m|36;http://www.dailymotion.com/swf/xjji3r|37;http://www.dailymotion.com/swf/xjji3x|38;http://www.dailymotion.com/swf/xjji44|39;http://www.dailymotion.com/swf/xjji49|40;http://www.dailymotion.com/swf/xjji4f|41;http://www.dailymotion.com/swf/xjji4k|42;http://www.dailymotion.com/swf/xjji4q|43;http://www.dailymotion.com/swf/xjji4u|44;http://www.dailymotion.com/swf/xjji55|45;http://www.dailymotion.com/swf/xjji5d|46;http://www.dailymotion.com/swf/xjlopr|47;http://www.dailymotion.com/swf/xjlopx|48;http://www.dailymotion.com/swf/xjloq5|49;http://www.dailymotion.com/swf/xjloqc|50;http://www.dailymotion.com/swf/xjloqk|51;http://www.dailymotion.com/swf/xjloqx|52;http://www.dailymotion.com/swf/xjlor8|53;http://www.dailymotion.com/swf/xjlori|54;http://www.dailymotion.com/swf/xjlort|55;http://www.dailymotion.com/swf/xjlos0|56;http://www.dailymotion.com/swf/xjlosb|57;http://www.dailymotion.com/swf/xjlosj|58;http://www.dailymotion.com/swf/xjlost|59;http://www.dailymotion.com/swf/xjlot7|60;http://www.dailymotion.com/swf/xjlotf|61;http://www.dailymotion.com/swf/xjlotn|62;http://www.dailymotion.com/swf/xjoawx|63;http://www.dailymotion.com/swf/xjoawy|64;http://www.dailymotion.com/swf/xjoax0|65;http://www.dailymotion.com/swf/xjoax2|66;http://www.dailymotion.com/swf/xjoaxa|67;http://www.dailymotion.com/swf/xjoaxh|68;http://www.dailymotion.com/swf/xjoaxm|69;http://www.dailymotion.com/swf/xjoay2|70;http://www.dailymotion.com/swf/xjoay9|71;http://www.dailymotion.com/swf/xjoayh|72;http://www.dailymotion.com/swf/xjoayr|73;http://www.dailymotion.com/swf/xjoayy|74;http://www.dailymotion.com/swf/xjoaz5|75;http://www.dailymotion.com/swf/xjoazg|76;http://www.dailymotion.com/swf/xjoazl|77;http://www.dailymotion.com/swf/xjoazp|78;http://www.dailymotion.com/swf/xjob02|79;http://www.dailymotion.com/swf/xjob0a|80;http://www.dailymotion.com/swf/xjob0f|81;http://www.dailymotion.com/swf/xjob0n|82;http://www.dailymotion.com/swf/xjob0z|83;http://www.dailymotion.com/swf/xjob18|84;http://www.dailymotion.com/swf/xjob1i|85;http://www.dailymotion.com/swf/xjob1s|86;http://www.dailymotion.com/swf/xjob1w|87;http://www.dailymotion.com/swf/xjob1z|88;http://www.dailymotion.com/swf/xjob26|89;http://www.dailymotion.com/swf/xjob2e|90;http://www.dailymotion.com/swf/xjob2r|91;http://www.dailymotion.com/swf/xjob2y|92;http://www.dailymotion.com/swf/xjob3a|93;http://www.dailymotion.com/swf/xjob3j|94;http://www.dailymotion.com/swf/xjob3q|95;http://www.dailymotion.com/swf/xjob41|96;http://www.dailymotion.com/swf/xjob4a|97;http://www.dailymotion.com/swf/xjob4f|98;http://www.dailymotion.com/swf/xjob4p|99;http://www.dailymotion.com/swf/xjob4w|100;http://www.dailymotion.com/swf/xjob57|101;http://www.dailymotion.com/swf/xjob5a|102;http://www.dailymotion.com/swf/xjob5j|103;http://www.dailymotion.com/swf/xjob5q|104;http://www.dailymotion.com/swf/xjob5t|105;http://www.dailymotion.com/swf/xjob62|106;http://www.dailymotion.com/swf/xjob65|107;http://www.dailymotion.com/swf/xjob69|108;http://www.dailymotion.com/swf/xjob6n|109;http://www.dailymotion.com/swf/xjob6v|110;http://www.dailymotion.com/swf/xjob71|111;http://www.dailymotion.com/swf/xjob7c|112;http://www.dailymotion.com/swf/xjob7f[/id]

Xem Phim Người Đàn Ông Trọng Danh Dự - Man Of Honor 2011 Online

Posted: 22 Jul 2012 04:22 AM PDT

Người Đàn Ông Trọng Danh Dự - Man Of Honor 2011
Xem Phim Người Đàn Ông Trọng Danh Dự - Man Of Honor 2011 | phim nguoi dan ong trong danh du trọn bộ trực tuyến | Man Of Honor Full 2011 Online

- Tên phim: Người Đàn Ông Trọng Danh Dự - Man Of Honor 2011
- Đạo diễn: Lee Jung Seo
- Diễn viên: Park Min Young, Chun Jung Myung
- Thể loại: Phim Tình Cảm, Phim Tâm Lý, Phim Phim Bộ Hàn Quốc,
- Sản xuất: KBS
- Quốc gia: Hàn Quốc
- Thời lượng: 24 Tập
- Năm phát hành: 2011
Giới thiệu: Người xưa có câu "Trong cái rủi có cái may". Giống như một con vịt xấu xí biến thành thiên nga xinh đẹp, cuộc đời luôn có lúc thăng lúc trầm, và ai cũng phải trải qua hết những thăng trầm đó. Bộ phim kể về câu chuyện của Jae In và Young Kwang. Yoon Jae In là một cô gái vui vẻ, tươi sáng với trái tim ấm áp luôn suy nghĩ tích cực bất chấp hoàn cảnh gian khó. Kim Young Kwang, từng là cầu thủ tấn công xuất sắc thứ 4 trong giải vô dịch hạng nhất, giờ phải xuống hạng 2, là một con người tự tin một cách ngây thơ, chưa bao giờ ngừng nỗ lực để trở về thời kỳ vinh quang trước đây. Bộ phim này sẽ cho bạn thấy những con người trẻ tuổi đối phó với những khó khăn trong đời như thế nào để trưởng thành hơn, vươn tới giấc mơ của họ.

Xem Phim Người Đàn Ông Trọng Danh Dự - Man Of Honor 2011, Download Phim Người Đàn Ông Trọng Danh Dự - Man Of Honor 2011, Link Phim Người Đàn Ông Trọng Danh Dự - Man Of Honor 2011, Tập Phim Hàn Quốc vietsub, Người Đàn Ông Trọng Danh Dự - Man Of Honor 2011 Thuyet Minh, Người Đàn Ông Trọng Danh Dự - Man Of Honor 2011 Youtube nhanh chat luong cao. Mời các bạn đón xem phim Người Đàn Ông Trọng Danh Dự - Man Of Honor 2011 Tập 1, tập 3, tập 4, tập 5, tập 6, tập 7, tập 8, tập 9, tập 10, 11, 12, 13, tập 14, tập 15, tập 16 tập 17 tập 18 tập 19, tập 20, 21, 22, 23, tập 24 - Tập cuối tại The Voice Việt Nam được cập nhật hàng tuần by The Voice Việt Nam 2012.
[id]1.1;http://www.youtube.com/watch?v=yqLZuvxAnYc|1.2;http://www.youtube.com/watch?v=K1Kf5udOSkc|1.3;http://www.youtube.com/watch?v=YVvkIfhKc0Y|1.4;http://www.youtube.com/watch?v=P9pj2xUBaNc|1.5;http://www.youtube.com/watch?v=0mH6G9qlbcg|2.1;http://www.youtube.com/watch?v=l-BfqVzckJw|2.2;http://www.youtube.com/watch?v=-a8_4AZ-Ek8|2.3;http://www.youtube.com/watch?v=aVWy6xLm0BU|2.4;http://www.youtube.com/watch?v=H5mW7raBb7Y|2.5;http://www.youtube.com/watch?v=dm-OLP8wXTo|3.1;http://www.youtube.com/watch?v=YO398KtQr-Y|3.2;http://www.youtube.com/watch?v=IMsgnOXbvxg|3.3;http://www.youtube.com/watch?v=L2Wrn6_2q5A|3.4;http://www.youtube.com/watch?v=xfxWXjbu3d8|3.5;http://www.youtube.com/watch?v=MAB_RKIwLwI|4.1;http://www.youtube.com/watch?v=CB9lxFB_s1|4.2;http://www.youtube.com/watch?v=9ctLhiH5YSQ|4.3;http://www.youtube.com/watch?v=HaOUW_e3YBY|4.4;http://www.youtube.com/watch?v=0qloqTSlhH0|4.5;http://www.youtube.com/watch?v=oRsjzWDgnQE|5.1;http://www.youtube.com/watch?v=Vf_ob6tFPDI|5.2;http://www.youtube.com/watch?v=TSiKXvU5Iuc|5.3;http://www.youtube.com/watch?v=eVy5w7VUC|5.4;http://www.youtube.com/watch?v=E27bwYEpAeI|5.5;http://www.youtube.com/watch?v=2Dp9Fjwv7Wk|6.1;http://www.youtube.com/watch?v=LXkIKoO2Hzg|6.2;http://www.youtube.com/watch?v=Qh6vm7izpJ0|6.3;http://www.youtube.com/watch?v=OMe5FcTEwjU|6.4;http://www.youtube.com/watch?v=H34Kmf_cqek|6.5;http://www.youtube.com/watch?v=IYPW6GvTH6I|7.1;http://www.youtube.com/watch?v=7sw4NL5xv4I|7.2;http://www.youtube.com/watch?v=tRi8-yA_TSY|7.3;http://www.youtube.com/watch?v=SS8Y0_2P9OU|7.4;http://www.youtube.com/watch?v=K2eILZB2pe0|7.5;http://www.youtube.com/watch?v=roQ0xLB4lA4|8.1;http://www.youtube.com/watch?v=shFVQh32oQo|8.2;http://www.youtube.com/watch?v=aZ8fjuz3zYA|8.3;http://www.youtube.com/watch?v=ACU4i4VJKxA|8.4;http://www.youtube.com/watch?v=9NG20K5yRb0|8.5;http://www.youtube.com/watch?v=8SPcq0rUTaI|9.1;http://www.youtube.com/watch?v=OphAoBxzZoM|9.2;http://www.youtube.com/watch?v=-lQpTsrATOo|9.3;http://www.youtube.com/watch?v=oK2pxHC7H90|9.4;http://www.youtube.com/watch?v=907nj8AllIU|9.5;http://www.youtube.com/watch?v=_fgNvwkGO5Y|10.1;http://www.youtube.com/watch?v=m8b-779Hqgw|10.2;http://www.youtube.com/watch?v=SltrB6Ta1sw|10.3;http://www.youtube.com/watch?v=pt7skn61nts|10.4;http://www.youtube.com/watch?v=HfMK-w9Gn9Q|10.5;http://www.youtube.com/watch?v=CIjBZ_2nrvg|11.1;http://www.youtube.com/watch?v=hWBdvFm5Dcc|11.2;http://www.youtube.com/watch?v=x0n-cKvkgOo|11.3;http://www.youtube.com/watch?v=wQrpTjs2k6I|11.4;http://www.youtube.com/watch?v=4fUCeLKcmXs|11.5;http://www.youtube.com/watch?v=hWBdvFm5Dcc|12;http://www.youtube.com/watch?v=I1H98oRBeWw|12.1;http://www.youtube.com/watch?v=-WdsgFwb2D8|12.2;http://www.youtube.com/watch?v=YU-tQI1XTyY|12.3;http://www.youtube.com/watch?v=WYKpl442w4w|12.4;http://www.youtube.com/watch?v=GMcEpB6x0_s|12.5;http://www.youtube.com/watch?v=G0ZCHT10jK4|13.1;http://www.youtube.com/watch?v=al9Qj7cqxdI|13.2;http://www.youtube.com/watch?v=pheyhTQjEUs|13.3;http://www.youtube.com/watch?v=vwc1Y-qp8yw|13.4;http://www.youtube.com/watch?v=F9RVnBIBNEc|13.5;http://www.youtube.com/watch?v=f3PPNQLtxiM|14.1;http://www.youtube.com/watch?v=TQ5s7Nt2g5A|14.2;http://www.youtube.com/watch?v=L2JNlV6pWSY|14.3;http://www.youtube.com/watch?v=lqBKO9Cghr0|14.4;http://www.youtube.com/watch?v=TMc7UgLaGzU|14.5;http://www.youtube.com/watch?v=5Mt9ZH-on38[/id]

Xem Phim Linh Hồn Bị Đánh Tráo [27/27 Tập] Trọn Bộ Online

Posted: 22 Jul 2012 04:21 AM PDT

Linh Hồn Bị Đánh Tráo TodayTV VTC7
Xem Phim Linh Hồn Bị Đánh Tráo Trên TodayTV VTC7 - Not My Wife 2011| phim linh hon bi danh trao trọn bộ trực tuyến | Phim Thái Lan Full Online

- Tên phim: Linh Hồn Bị Đánh Tráo - Not My Wife Thái Lan (2011)
- Đạo diễn: Đang cập nhật
- Diễn viên: James Ruangsak Loychusak, Namthip Jongrachatawiboon, Pei Panward Hemanee, Ornjira Larmwilai, Guy Ratchanon Sukprakob
- Sản xuất: Exact
- Thể loại: Tình Cảm
- Quốc gia: Thái Lan
- Thời lượng: 27 Tập
- Năm phát hành: 2011
Giới thiệu: Lần đầu tiên, bộ phim truyền hình nổi tiếng của Thái Lan Linh hồn bị đánh tráo (27 tập) sẽ được trình chiếu tại VN, trên sóng TodayTV - VTC7 vào 19 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, bắt đầu từ 3.11. Những cảnh quay kịch tính, hấp dẫn cùng diễn xuất xuất thần của các ngôi sao nổi tiếng Thái Lan thông qua bi kịch của hai cô gái trẻ bị đánh tráo linh hồn sẽ khiến khán giả Việt Nam hồi hộp không biết liệu linh hồn của họ có thể trở về được với thể xác của mình.

Bạn có tin ở linh hồn? Bạn không tin ở linh hồn? Thật khó trả lời, vì đó là một khái niệm mà chưa bao giờ con người thực sự làm chủ. Lần đầu tiên, bộ phim truyền hình nổi tiếng của Thái Lan "Linh hồn bị đánh tráo" sẽ được trình chiếu trên sóng TodayTV-VTC7. Những cảnh quay kịch tính, hấp dẫn cùng diễn xuất xuất thần của các ngôi sao nổi tiếng Thái Lan thông qua bi kịch của hai cô gái trẻ bị đánh tráo linh hồn sẽ khiến khán giả Việt Nam dâng trào cảm xúc.

Bỗng một ngày, vợ người này trong thân thể của vợ người khác, chồng người kia ôm thân thể vợ mình nhưng hóa ra lại không phải. Hai cô gái đã bị đánh tráo linh hồn trong một vụ tai nạn kì lạ và không biết làm thế nào để lấy lại thân xác của mình, kéo theo đó là những âm mưu gian dối và sự phản bội…"Linh hồn bị đánh tráo" hứa hẹn là một bộ phim nhiều tình huống éo le và đầy kịch tính

Kaewta-một cô gái thôn quê và Wlkanda-một cô gái thượng lưu bổng nhiên bị hoán đổi linh hồn cho nhau sau một vụ tai nạn xe bất ngờ. Wlkanda làm mọi thứ để có thể trở lại thân xác cũ nhưng mọi người thì nghĩ rằng cô bị điên. Trong khi đó, Kaewta trong thân xác của Wlkanda lại bị chứng mất trí tạm thời, vì thế Apiwat – chồng Wlkanda vốn thói trăng hoa liền vạch ra âm mưu chiếm đoạt nhà của cô, cho cô uống thuốc ảo giác nhằm tiếp tục bòn rút tài sản… Liệu linh hồn của họ có thể trở về được với thể xác của mình để mọi chuyện được sáng tỏ?

Xem Phim Linh Hồn Bị Đánh Tráo, Download Phim Linh Hồn Bị Đánh Tráo, Link Phim Linh Hồn Bị Đánh Tráo, Tập Phim Thái Lan Today Tv vietsub, Linh Hồn Bị Đánh Tráo Thuyet Minh, Linh Hồn Bị Đánh Tráo Youtube nhanh chat luong cao. Mời các bạn đón xem phim Linh Hồn Bị Đánh Tráo Tập 1, tập 3, tập 4, tập 5, tập 6, tập 7, tập 8, tập 9, tập 10, 11, 12, 13, tập 14, tập 15, tập 16 tập 17 tập 18 tập 19, tập 20, 21, 22, 23, tập 24, 25, 26, Tập 27 - Tập cuối tại The Voice Việt Nam được cập nhật hàng tuần by The Voice Việt Nam 2012.
[id]1a;http://www.youtube.com/watch?v=dlN-MOAudUI|1b;http://www.youtube.com/watch?v=phlG8ClPnJg|1c;http://www.youtube.com/watch?v=mcEVzbzPquY|2a;http://www.youtube.com/watch?v=RpAxyQKj56k|2b;http://www.youtube.com/watch?v=wsWuVnVTGLk|2c;http://www.youtube.com/watch?v=wXOMCdX1mWo|3a;http://www.youtube.com/watch?v=yw_gLygQE1E|3b;http://www.youtube.com/watch?v=RHxCBOb0dOw|3c;http://www.youtube.com/watch?v=RqO6SenD9ms|4a;http://www.youtube.com/watch?v=PVbylQnboYc|4b;http://www.youtube.com/watch?v=QuXmR7pxMlQ|4c;http://www.youtube.com/watch?v=GLeso_gpAqE|5a;http://www.youtube.com/watch?v=LC9WXC49CCQ|5b;http://www.youtube.com/watch?v=GJs3jdhnUT0|5c;http://www.youtube.com/watch?v=b5TNqcNVvak|6a;http://www.youtube.com/watch?v=0jLBA3wscO4|6b;http://www.youtube.com/watch?v=yY0QuXvAfYU|6c;http://www.youtube.com/watch?v=C34QZHyNeng|7a;http://www.youtube.com/watch?v=QSYdwnkoX00|7b;http://www.youtube.com/watch?v=FZLiJoatFd8|7c;http://www.youtube.com/watch?v=OlhteyT9ULQ|8a;http://www.youtube.com/watch?v=8yQF74wpPGc|8b;http://www.youtube.com/watch?v=2yjrp02qCgg|8c;http://www.youtube.com/watch?v=ZTxBvOBcNG0|9a;http://www.youtube.com/watch?v=nLFtBTwrXiA|9b;http://www.youtube.com/watch?v=phkeSSJKDp8|9c;http://www.youtube.com/watch?v=A-N4jIxMR2E|10a;http://www.youtube.com/watch?v=PzCjNwgpYUA|10b;http://www.youtube.com/watch?v=VDrEqL32VLQ|10c;http://www.youtube.com/watch?v=DkvMpbTcMJs&feature=related|11a;http://www.youtube.com/watch?v=zxbT7tiSf0I|11b;http://www.youtube.com/watch?v=TVIuQkQ1Ut0|11c;http://www.youtube.com/watch?v=gOLY_BBf6V8|12;http://www.youtube.com/watch?v=Zv7BPgXbAek;http://www.youtube.com/watch?v=hzTt6OnqGM4;http://www.youtube.com/watch?v=3W4eJ0TMpTQ|13;http://www.youtube.com/watch?v=95Q_1C2OMw0;http://www.youtube.com/watch?v=BDmzESbghiM;http://www.youtube.com/watch?v=WttT8mrzv9I|14;http://www.youtube.com/watch?v=WdV1PIN1pRo;http://www.youtube.com/watch?v=ZRgWWYZp0sM;http://www.youtube.com/watch?v=Bw9KCddsRVo|15;http://www.youtube.com/watch?v=MCdLlL4A1y0;http://www.youtube.com/watch?v=NeBWZEj8W4U;http://www.youtube.com/watch?v=W4NwEIRNOa8|16a;http://www.youtube.com/watch?v=6bAwpNixMWg|16c;http://www.youtube.com/watch?v=AKJr80Txcvk|17;http://www.youtube.com/watch?v=IFPpoDSTtI8[/id]

Xem Phim Anh Chàng Thú Cưng - Phim Hàn Quốc Online

Posted: 22 Jul 2012 03:58 AM PDT

You Are My Pet - Bạn Là Thú Cưng Của Tôi
Xem Phim Anh Chàng Thú Cưng - You Are My Pet - Bạn Là Thú Cưng Của Tôi (Anh Là Thú Cưng Của Em) 2012 Online | Anh chang thu cung trọn bộ trực tuyến Full online

- Tên phim: Anh Chàng Thú Cưng - You Are My Pet 2012
- Đạo diễn: Kim Byung Gon
- Diễn viên: Kim Ha Neul,Jang Geun Suk
- Thể loại: Phim Phim Bộ Hàn Quốc
- Sản xuất: Đang cập nhật
- Quốc gia: Hàn Quốc
- Thời lượng: Đang cập nhật
- Năm phát hành: 2012
Giới thiệu: Phim kể về một cô nàng xinh đẹp và tài năng, nữ biên tập của một tạp trí thời trang Fashion danh tiếng với một chàng trai là vũ công batle. Dù xinh đẹp và thành công nhưng nữ biên tập kia vẫn cô đơn cho đến ngày "nhặt" được một chàng trai ngay cửa nhà mình.

You're My Pet được chuyển thể từ bộ truyện tranh của Nhật từng được các nhà làm phim xứ hoa anh đào dựng thành phim năm 2003. You're My Pet nói về câu chuyện giữa Iwaya Sumire - một nữ biên tập viên thời trang xinh đẹp, thành đạt nhưng luôn sống cô đơn, lạc lõng và anh chàng thú cưng của cô (Jun Matsumoto đóng). Một ngày nọ, Iwaya phát hiện trước cửa nhà có một anh chàng đang nằm bất tỉnh. Khi tỉnh lại, anh chàng xin được ở cùng với Iwaya, sau một hồi năn nỉ, Iwaya đồng ý với điều kiện chàng trai phải trở thành vật nuôi của cô.

Khi poster vừa được công bố, cư dân mạng lập tức lao vào để "mổ xẻ" sự xấu, đẹp của nó. Đã xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều từ phía dư luận. Một số khán giả cho biết, họ không thích cách sắp xếp bố cục khi để Kim Ha Neul ngồi lên vai Jang Geun Suk thế kia, trông rất kì cục. Tuy nhiên, may mắn là số đông còn lại thì bày tỏ sự ủng hộ. Một bạn fan chia sẻ: "Mình thấy poster khá ổn đấy chứ. Cả hai diễn viên đều rất dễ thương."

Sau gần 100 ngày vất vả, cuối cùng các thành viên của đoàn phim You're my pet cũng thở phào nhẹ nhõm khi bộ phim đã hoàn thành tốt đẹp. Dàn diễn viên cũng như toàn bộ nhân viên đã có một buổi tiệc nhỏ ngay tại phim trường để mừng công.

[id]Trailer1;http://www.youtube.com/watch?v=czmD9Wv7Pk4|Trailer2;http://www.youtube.com/watch?v=ORy-XVnjvlY[/id]

Xem Phim Một Cặp Trời Sinh - Match Made in Heaven 2012 Online

Posted: 22 Jul 2012 03:57 AM PDT

Xem Phim Một Cặp trời sinh - Match Made in Heaven 2012 | Phim Mot Cap Troi Sinh trọn bộ trực tuyến Full Online

- Tên phim: Một Cặp trời sinh - Match Made in Heaven 2012
- Đạo diễn : Chu Yen-ping
- Diễn viên: Vic Châu Du Dân (Zai Zai), Ella Trần Gia Hoa, Wen Xuan Ye (Xiao Xiao Bin)
- Nhà Sản xuất : Ông trùm trong giới kinh doanh giải trí Yang Deng Kui [Polyface Entertainment Media Group]
- Thể loại: Tình cảm
- Quốc Gia: Đài Loan
- Thời lượng: đang cập nhật
- Năm phát hành: 2012
Giới thiệu: Bộ phim điện ảnh Trời sinh một cặp do Chi Thiên Bình chỉ đạo đã tiết lộ dàn diễn viên chính gồm nhiều ngôi sao đình đám như Châu Du Dân, Dương Mịch, Ella (S.H.E), Tiểu Tiểu Bân, Trần Sở Sinh. Trong phim, Dương Mịch sẽ đóng cặp với mỹ nam xứ Đài Châu Du Dân, là một cặp vợ chồng hạnh phúc với cậu con trai do sao nhí đình đám Tiểu Tiểu Bân thủ vai by The Voice Việt Nam 2012.

[id]Trailer;http://www.youtube.com/watch?v=q8eU6wvvbko|[/id]

Xem Phim Người Lướt Sóng Tâm Hồn – Soul Surfer 2011 Online

Posted: 22 Jul 2012 03:55 AM PDT

Người Lướt Sóng Tâm Hồn – Soul Surfer 2011
Xem Phim Người Lướt Sóng Tâm Hồn – Soul Surfer 2011 | Nguoi luot song tam hon trọn bộ trực tuyến Full Online

- Tên phim: Người Lướt Sóng Tâm Hồn – Soul Surfer 2011
- Đạo Diễn: Sean McNamara
- Diễn Viên: AnnaSophia Robb, Beau Hodge, Carrie Underwood
- Sản Xuất: Brookwell-McNamara EntertainmentEnticing EntertainmentIsland Film Group
- Thể loại: Tâm lý
- Quốc Gia: Mỹ - Châu Âu
- Thời Lượng: 106 phút
- Năm Phát Hành: 2011
Giới thiệu: "Soul Surfer" là câu chuyện cảm động về nhà vô địch lướt ván trẻ tuổi Bethany Hamilton. Bị mất đi một cánh tay trong một vụ cá mập tấn công lúc cô 13 tuổi, Bethany đã vượt lên mọi nghịch cảnh; bằng sức mạnh đức tin, tình yêu thương và sự hỗ trợ từ gia đình, cô trở lại biển cả và tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành một tay lướt ván chuyên nghiệp. Xem Phim Tâm Hồn Lướt Sóng vietsub, Thuyet Minh Youtube nhanh chat luong cao. Chúc các Bạn xem phim vui vẽ by The Voice Việt Nam 2012.
[id]Trailer;http://www.youtube.com/watch?v=MWeOjBCi3c4|1;http://www.dailymotion.com/swf/xlp6bi|2-End;http://www.dailymotion.com/swf/xlp6bs|1;http://dc388.4shared.com/img/842828114/307b7b56/dlink__2Fdownload_2FOsGKTA1E_3Ftsid_3D20111125-193927-3b18d290/preview.flv|2-End;http://dc433.4shared.com/img/842828247/d64360f0/dlink__2Fdownload_2FhNolscpy_3Ftsid_3D20111125-194137-28071608/preview.flv[/id]

Xem Phim Thời Khắc Sinh Tử - In Time 2011 Online

Posted: 22 Jul 2012 03:54 AM PDT

Thời Khắc Sinh Tử - In Time 2011
Xem Phim Thời Khắc Sinh Tử - In Time 2011 - Kẻ Nắm Giữ Thời gian | Thoi Khac Sinh Tu trọn bộ trực tuyến Full Online

- Tên phim: Thời Khắc Sinh Tử - In Time - Kẻ Nắm Giữ Thời gian 2011
- Đạo diễn: Andrew Niccol
- Diễn viên: Justin Timberlake, Amanda Seyfried và Cillian Murphy
- Thể loại: Hành Động,Viễn Tưởng,Thần Thoại,
- Sản xuất: Đang cập nhập
- Quốc gia: Mỹ - Châu Âu
- Thời lượng: 75 Phút
- Năm phát hành: 2011
Giới thiệu: Ở một tương lai không xa, khi mà tuổi đời của mỗi con người đều bị giới hạn ở con số 25 và thời gian là tiền bạc theo nghĩa đen, cuộc sống của mỗi người được chi trả bằng từng phút giây, người giàu có thì sống mãi muôn đời còn người nghèo phải chết lúc còn thanh xuân. Cách duy nhất để họ tiếp tục được sống là kiếm, đánh cắp hay được thừa kế thời gian. Và cuộc sống của Will Salas – nhân vật chính của bộ phim chỉ còn được tính bằng từng phút, cho đến khi anh bất ngờ được tặng một khoảng thời gian để sống và điều này đã đưa anh đến với thế giới của những người giàu có...

Để tránh tình trạng dân cư quá đông đúc, thời gian trở thành tiền bạc và là công cụ để con người mua cuộc sống. Người giàu có thể sống mãi mãi, trong khi những thành phần còn lại phải giành giật để được bất tử. Một thanh niên nghèo khổ bỗng trở nên giàu có nhưng không kịp cứu mẹ khỏi cái chết. Cuối cùng anh rơi vào cảnh trốn chạy khỏi bọn cảnh sát đồi bại được biết với tên gọi những kẻ nắm giữ thời gian by The Voice Việt Nam 2012.
[id]1;http://dc445.4shared.com/img/889408685/cb5b34a2/dlink__2Fdownload_2FpbyPPjkn/preview.flv|2;http://dc426.4shared.com/img/889408809/aadf8b/dlink__2Fdownload_2F0YIJuS43/preview.flv|3;http://dc435.4shared.com/img/889409649/d6e450e0/dlink__2Fdownload_2Frb64fcou/preview.flv|4;http://dc427.4shared.com/img/889409891/670f8b95/dlink__2Fdownload_2F4ZnMax5I/preview.flv|5;http://dc261.4shared.com/img/889410663/446fbd46/dlink__2Fdownload_2FTgrsYBuV/preview.flv|6;http://dc430.4shared.com/img/889410923/2b5f3f7f/dlink__2Fdownload_2FQtPG093p/preview.flv|7_end;http://dc443.4shared.com/img/889411637/86c9ea7f/dlink__2Fdownload_2F0kKGF8N6/preview.flv|Xem1;http://videobb.com/video/1bz0fSnLZALU|Xem2;http://videobb.com/video/FIE4VabPWzU4|Xem3;http://videobb.com/video/asq33e9IW0Q4|Xem1;http://videozer.com/video/QvpBE|Xem2;http://videozer.com/video/gh84S|[/id]

Xem Phim Những Chiến Binh Chó Sói - Dog Soldiers 2002 Online

Posted: 22 Jul 2012 03:53 AM PDT

Những Chiến Binh Chó Sói - Dog Soldiers 2002
Xem Phim Những Chiến Binh Chó Sói - Dog Soldiers 2002 Online | phim nhung chien binh cho soi trọn bộ trực tuyến Full phụ đề tiếng việt

- Tên phim: Những Chiến Binh Chó Sói - Dog Soldiers 2002
- Đạo diễn : Đang cập nhật
- Diễn viên : Đang cập nhật
- Nhà Sản xuất : Đang cập nhật
- Thể loại : Hành Động, Kinh dị
- Quốc gia : Mỹ - Châu Âu
- Thời lượng : 102 phút
- Năm sản xuất : 2002
Giới thiệu: Một đội các binh sĩ Anh tham gia đào tạo tại một vùng hoang dã hẻo lánh ở Scotland. Họ tìm thấy vị đội trưởng Lực lượng đặc biệt bị thương cùng với những tàn tích của đơn vị ông chỉ huy. Khi họ gặp nhà động vật học Megan, họ biết được rằng người sói đang hoạt động trong khu vực. Vì thế, họ phải chuẩn bị hành động, bởi đêm nay sẽ là một đêm trăng tròn by The Voice Việt Nam 2012.
[id]Trailer;http://www.youtube.com/watch?v=R_0Ej5N-hFQ|Xem Full;http://www.youtube.com/watch?v=EADiWSpJN64[/id]

Xem Phim Hồn Ma Mae Nak - The Ghost Of Mae Nak Online

Posted: 22 Jul 2012 03:52 AM PDT

Hồn Ma Mae Nak - The Ghost Of Mae Nak 2005
Xem Phim Hồn Ma Mae Nak - The Ghost Of Mae Nak 2005 Full Online | phim hon ma mae nak trọn bộ trực tuyến

- Tên phim: Hồn Ma Mae Nak - The Ghost Of Mae Nak 2005
- Đạo diễn: Mark Duffield
- Diễn viên: Pataratida Pacharawirapong, Siwat Chotchaicharin
- Sản xuất: Box Office Entertainment
- Thể loại: Phim ma - kinh dị
- Quốc gia: Thái Lan
- Thời lượng: 110 phút
- Năm sản xuất: 2005
Giới thiệu: Mak và Nak là đôi tình nhân trẻ vừa mới sở hửu được 1 cái trâm cài đầu cổ xưa và 1 ngôi nhà củ kỹ. Bất ngờ thay khi 2 vật đó lại nối kết họ với Nak Phrakhanong, 1 hồn ma có từ đời xưa trong các câu chuyện truyền thuyết Thái Lan. Khi hồn ma Nak ra tay bảo vệ 2 người họ khỏi tay quản lý nhà đất và vài vụ trộm thì cũng có nghĩa hồn ma đó đang chờ 1 sự báo đáp tương xứng để linh hồn của nó có thể được siêu thoát by The Voice Việt Nam 2012.

[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=q4Jg-MiXjRc|2;http://www.youtube.com/watch?v=EhTjP_Q-bWs|3;http://www.youtube.com/watch?v=sHPjtb_FW4Y|4;http://www.youtube.com/watch?v=DS6HP3Br0OM|5;http://www.youtube.com/watch?v=jIReffmavO4|6;http://www.youtube.com/watch?v=6teeG3x0wco|7;http://www.youtube.com/watch?v=CrLqw3i7yR8|8;http://www.youtube.com/watch?v=Uc9l-1pQOMw|9;http://www.youtube.com/watch?v=GFy55QyT2Hg|10;http://www.youtube.com/watch?v=uxsmTIVvGw4|11;http://www.youtube.com/watch?v=FTW8ztxi0Ak|Xem Full;playlist.yl/4CB6B7CEE32D023A|Full;anc.yl/4CB6B7CEE32D023A|[id]

Xem Phim 5 Ngày Chiến Trận - 5 Days Of War 2011 Online

Posted: 22 Jul 2012 03:51 AM PDT

5 Ngày Chiến Trận - 5 Days Of War
Xem Phim 5 Ngày Chiến Trận - 5 Ngày Của Tháng 8 - 5 Days Of War - 5 Days Of August | phim 5 ngay chien tran trọn bộ trực tuyến full 2011 online

- Tên phim: 5 Ngày Chiến Trận - 5 Days Of War
- Đạo diễn: Renny Harlin,
- Diễn viên: Rupert Friend, Val Kilmer, Andy Garcia,
- Sản xuất:Đang cập nhật
- Thể loại: Phim Hành Động,
- Quốc gia: Mỹ - Châu Âu
- Thời lượng: 115 phút
- Năm phát hành: 2011
Giới thiệu: Bộ phim này mô tả 5 ngày về cuộc chiến giả tưởng 5 ngày của đất nước Nga và nam Ossetia . Cuộc chiến đơn thuần là cuộc tranh chấp về lãnh thổ cũng như tài nguyên . Khi đó có 1 nhóm phóng viên mỹ đã quay đc đc các cảnh này diễn ra giữa quân của 2 bên. Bộ phim như 1 cuốn phim tài liệu về chiến tranh của 2 nước mà các phóng viên quay phim đã chải qua làm cho các bạn xem cảm thấy như mình đang tham gia cuộc chiến này .Các bạn hãy xem phim để biết thêm chi tiết by The Voice Việt Nam 2012.
[id]Xem Full;http://www.youtube.com/watch?v=JI3sWnY8tAM|[/id]

Xem Phim Bánh Xe Ma Quái - Rubber 2010 Online

Posted: 22 Jul 2012 03:49 AM PDT

Xem Phim Bánh Xe Ma Quái - Rubber 2010 Full Online | phim banh xe ma quai trọn bộ trực tuyến

- Tên phim: Bánh Xe Ma Quái - Rubber 2010
- Đạo diễn: Quentin Dupieux
- Diễn viên: Stephen Spinella, Roxane Mesquida and Wings Hauser
- Sản xuất: Đang cập nhật
- Thể loại: Kinh Dị
- Quốc gia: Mỹ - Châu Âu
- Thời lượng: 86 phút
- Năm sản xuất: 2010
Giới thiệu: Khi Robert, một lốp xe vô tri vô giác, phát hiện ra quyền hạn phá hoại thần giao cách cảm của mình, ông nhanh chóng thiết lập các điểm tham quan của mình trên một thị trấn sa mạc, trong đó, một người phụ nữ bí ẩn trở thành nỗi ám ảnh của mình. Trên sa mạc California nắng cháy . Robert là tên 1 cái bánh xe ma quái có năng lượng đặc biệt . Nó dạo khắp các thị trấn trên sa mạc và bắt đầu cuộc hành trình huỷ diệt con người hàng loạt . Điều đặc biệt là nó luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh của một cô gái bí ẩn ...Để tiêu diệt cái lốp xe này như thế nào chúng ta hãy theo dõi phim sẽ rõ by The Voice Việt Nam 2012.
[id]Trailer;http://www.youtube.com/watch?v=6G5pyFhmAqE|Xem Full;http://videobb.com/video/VxSanIxOYtLw|[/id]

Xem Phim Siêu Linh - Psychic 2010 Online

Posted: 22 Jul 2012 03:48 AM PDT

Phim Siêu Linh - Psychic 2010 Online
Xem Phim Siêu Linh - Psychic - Haunters 2010 | phim sieu linh trọn bộ trực tuyến | Siêu Linh - Psychic 2010 Full Online

- Tên phim: Siêu Linh - Psychic 2010
- Đạo diễn: Kim Min Suk
- Diễn viên: Kang Dong Won, Ko Soo, Jeong Eun Chae, Yoon Da Kyeong, Enes Kaya, Abu Dod
- Sản xuất: Đang cập nhật
- Thể loại: Kinh Dị
- Quốc gia: Hàn Quốc
- Thời lượng: 120 phút
- Năm sản xuất: 2010
Giới thiệu: Bộ phim nói về cuộc chiến giữa một người có khả năng điều khiển con người chỉ bằng ánh mắt (Kang Dong Won) và người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi năng lực đó (Go Soo). Cho In sinh ra với một năng lực siêu nhiên, lớn lên với đôi chân tật nguyền và cặp mắt luôn bị bịt kín. Tuổi thơ của Cho In trải qua thật cay đắng với một ông bố vũ phu và người mẹ trong lúc tuyệt vọng đã cố gắng giết chết chính con trai mình. Vì vậy mà trong Cho In luôn cảm thấy căm ghét thế gian và con người, tự cô lập bản thân và sống cuộc đời phụ thuộc vào siêu năng lực của mình. Cuộc đụng độ với Im Kyu Nam – người duy nhất không bị điều khiển bởi ánh mắt đặc biệt đã khiến Cho In dấn thân vào cuộc chiến một mất một còn nhằm tiêu diệt kẻ ngoại lệ kia.

Im Kyu Nam là một người đàn ông bình thường, sau khi mất việc ở một bãi rác, anh nhanh chóng tìm được công việc mới ở tiệm cầm đồ Utopia và ngay lập tức cảm nhận được không khí gia đình đầm ấm nơi này. Nhưng đột nhiên, kẻ lạ mặt với ánh mắt đặc biệt có thể thôi miên bất kì ai bước vào Utopia, cướp tiền và giết chết ông chủ của anh. Đặc biệt hơn, anh là người duy nhất không bị ánh mắt đó điều khiển. Cuộc sống bình thường của anh bị đảo lộn, những người thân thiết nhất lần lượt bị Cho In giết chết khiến Kyu Nam quyết tâm tiêu diệt kẻ sát nhân đó by The Voice Việt Nam 2012.
[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=BM4RB-JDQkw|2;http://www.youtube.com/watch?v=HQGmTH8jUyM|3;http://www.youtube.com/watch?v=IjlTc6zpAmE|4;http://www.youtube.com/watch?v=8Qsu210_GAA|5;http://www.youtube.com/watch?v=TyzcTyQPSk4|6;http://www.youtube.com/watch?v=A3jLp0LZeBg|7;http://www.youtube.com/watch?v=gJno_K5EeZo|8;http://www.youtube.com/watch?v=WooZa4YKEPo|1;http://www.dailymotion.com/swf/xhib40|2;http://www.dailymotion.com/swf/xhksuy|3;http://www.dailymotion.com/swf/xhkrxs|4;http://www.dailymotion.com/swf/xhkywj|5;http://www.dailymotion.com/swf/xhlxgq|6;http://www.dailymotion.com/swf/xhlw4p|7;http://www.dailymotion.com/swf/xhl1uv|1;http://fs2.cyworld.vn/data2/2011/03/09/107/1299662307895373_file_flv.flv|2;http://fs2.cyworld.vn/data1/2011/03/09/121/1299662521083685_file_flv.flv|3;http://fs2.cyworld.vn/data1/2011/03/09/057/1299662657551758_file_flv.flv|4;http://fs2.cyworld.vn/data1/2011/03/09/160/1299662760772410_file_flv.flv|5;http://fs2.cyworld.vn/data1/2011/03/09/195/1299662795221209_file_flv.flv|1;http://dc317.4shared.com/img/534232173/935978b5/dlink__2Fdownload_2FIqdJxwlE_3Ftsid_3D20110309-070116-71184a19/preview.flv|2;http://dc317.4shared.com/img/534228364/457fc1ed/dlink__2Fdownload_2F55gXG3EW_3Ftsid_3D20110309-070200-aa136f32/preview.flv|3;http://dc317.4shared.com/img/534219631/b1b51e79/dlink__2Fdownload_2FONku9KNh_3Ftsid_3D20110309-070236-bb711266/preview.flv|4;http://dc317.4shared.com/img/534208278/2ed085d0/dlink__2Fdownload_2FMt-P,KcDH_3Ftsid_3D20110309-070303-28d17187/preview.flv|5;http://dc317.4shared.com/img/534201522/cb35c184/dlink__2Fdownload_2F2uWwGtyW_3Ftsid_3D20110309-070425-be369180/preview.flv|[/id]

Xem Phim Đao Kiến Tiếu - The Chef & The Swordsman Online

Posted: 22 Jul 2012 03:47 AM PDT

Phim Đao Kiến Tiếu - The Chef & The Swordsman
Xem Phim Đao Kiến Tiếu - The Butcher, the Chef, and the Swordsman 2010 Online | phim dao kien tieu trọn bộ trưc tuyến Full Online

- Tên phim: Đao Kiến Tiếu - The Chef & The Swordsman
- Đạo diễn: Wuershan
- Diễn viên: Masanobu, You Benchang, Liu Xiaoye
- Sản xuất: Đang cập nhật
- Thể loại: Võ Thuật
- Quốc gia: Trung Quốc
- Thời lượng: 92 phút
- Năm sản xuất: 2010
Giới thiệu: Phim Đao Kiến Tiếu - The Chef & The Swordsman, Cùng điểm qua vài poster và cảnh quay mới nhất trong "Đao kiến tiếu", tác phẩm hài võ thuật cổ trang của đạo diễn Ô Nhĩ Thiện do các diễn viên Trương Vũ Ỷ, Andou Masanobu và Du Bổn Xương đóng vai chính. Với vai diễn mang nét đẹp ấn tượng cùng ánh nhìn đôi khi toát lên vẻ đáng sợ, diễn xuất của Trương Vũ Ỷ trong vai một nữ vũ công đã thoáng gợi nhớ lại hình ảnh của Lâm Thanh Hà trong bộ phim võ thuật "Tiếu ngạo giang hồ" Trương Vũ Ỷ trở nên nổi tiếng ngay sau khi đóng vai chính trong tác phẩm hài "CJ7" của Châu Tinh Trì năm 2007 by The Voice Việt Nam 2012.
[id]Xem Full;http://videozer.com/video/sIueqQ|[/id]

Xem Phim Thập Diện Mai Phục - House of Flying Daggers Online

Posted: 22 Jul 2012 03:46 AM PDT

Phim Thập Diện Mai Phục - House of Flying Daggers Online
Xem Phim Thập Diện Mai Phục - House of Flying Daggers 2004 Online | phim thap dien mai phuc trọn bộ trực tuyến - House of Flying Daggers Full 2004 Online

- Tên phim: Thập Diện Mai Phục - House of Flying Daggers
- Đạo diễn: Zhang Yi Mou
- Diễn viên: Lưu Đức Hòa, Chương Tử Di, Kim Thành Vũ, Mai Diễm Phương
- Nhà sản xuất: Beijing New Picture Film Co.
- Thể loại: Võ Thuật
- Quốc gia: Trung Quốc
- Thời lượng: 120 phút
- Năm sản xuất: 2004
Giới thiệu: Lưu bộ đầu và Kim bộ đầu cùng thực hiện một kế hoạch nhằm lập công với triều đình. Cái mà họ muốn là tìm ra tổng hành dinh của Phi Đao Môn by The Voice Việt Nam 2012.

[id]Xem Full;http://www.youtube.com/watch?v=SXOKh96OlCA|[/id]

No comments:

Post a Comment